ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Κύπριος Ειδικός Εμπειρογνώμονας από την Αστυνομία στη FRONTEX

Ο Οργανισμός επέλεξε τον κ. Δημήτρη Χατζηπαύλου στον Τομέα Επιστροφών ECRET (European Centre For Returns)

Ανακοινώσεις

Εντός του πλαισίου των εντατικών προσπαθειών που καταβάλλονται από την Κυπριακή Κυβέρνηση ως προς την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος έγινε η επιλογή Κύπριου Ειδικού Εμπειρογνώμονα σε θέματα Επιστροφών Υπηκόων Τρίτων Χωρών από την Κυπριακή Αστυνομία στον Οργανισμό FRONTEX στη Βαρσοβία.

Η απόφαση του Οργανισμού FRONTEX για την επιλογή και παραχώρηση της θέσης αυτής στον εμπειρογνώμονα της Κυπριακής Αστυνομίας, έγινε μεταξύ μεγάλου αριθμού υποψηφίων από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. πράγμα που υποδεικνύει το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο που υπάρχει στην Κύπρο στο μεταναστευτικό και ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή της πολιτικής της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη.

Η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ με το μεγαλύτερο αριθμό επιστροφών Υπηκόων Τρίτων Χωρών οι οποίοι δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στη Δημοκρατία, αποτέλεσμα της επιτυχημένης εφαρμογής του προγράμματος της μεταναστευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης και της αλλαγής που επέφερε ιδιαίτερα στον τομέα των επιστροφών.

Ο διορισμός του κ. Δημήτρη Χατζηπαύλου, ειδικού από την Κυπριακή Αστυνομία, στον Οργανισμό FRONTEX και συγκεκριμένα στον Τομέα Επιστροφών ECRET (European Centre For Returns), ο οποίος θα συμβάλει στην διαχείριση των επιχειρήσεων επιστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα ως προς την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού.

Οι στοχευμένες ενέργειες της Κυπριακής Κυβέρνησης ως προς την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, το οποίο αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα, οδήγησε στη συμμετοχή της Κύπρου στη λήψη αποφάσεων και στη στρατηγική της ΕΕ σε επίπεδο FRONTEX, με την επιλογή του Κύπριου εμπειρογνώμονα, ο οποίος αναλαμβάνει κανονικά τα καθήκοντα του στον Οργανισμό τον Μάρτιο του 2024.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση

X