ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ανακαλείται πιάτο πορσελάνης από την κυπριακή αγορά (pics)

Η σχετική ενημέρωση

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι η Υγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που πραγματοποιεί στην κυπριακή αγορά, έχει προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος, το οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις από τα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έχει διαπιστωθεί ότι δεν συνάδει με τους περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με τα Τρόφιμα Κανονισμούς 2004 -2019, όσον αφορά στην απελευθερούμενη ποσότητα καδμίου:

Είδος:

Πιάτο από πορσελάνη με Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, 15cm (Κεραμικό Κατηγορία 1)

Barcode: 0526126000033

Lot No: SJB23022-1

Κωδικός δείγματος: ITEM NO: SJ0211

Χώρα καταγωγής: Κίνα

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση απόσυρση / ανάκληση.

Επειδή, όμως, ποσότητα του συγκεκριμένου προϊόντος ενδέχεται να βρίσκεται ήδη στην κατοχή των καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως παύσουν να το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το έχουν αγοράσει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση