ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Ένας στους οκτώ ανθρώπους παγκοσμίως αντιμετωπίζει ψυχικές διαταραχές

Σημειώνει ότι στη σύγχρονη εποχή έχει καταστεί σαφές πως η καλή ψυχική υγεία είναι ζωτικής σημασίας και πλήρως αλληλένδετη με την ποιότητα ζωής του ανθρώπου

ΚΥΠΕ

Ένας στους οκτώ ανθρώπους παγκοσμίως αντιμετωπίζει ψυχικές διαταραχές και δυσκολίες, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική του υγεία, την επικοινωνία με τους άλλους, αλλά και την ίδια τη διαβίωσή του, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Σε μήνυμα της για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, που έχει οριστεί η 10η Οκτωβρίου, και το οποίο μεταδίδει το ΓΤΠ, η Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών του Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, επικεντρώνεται στην ψυχική υγεία ως ένα καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Σημειώνει ότι στη σύγχρονη εποχή έχει καταστεί σαφές πως η καλή ψυχική υγεία είναι ζωτικής σημασίας και πλήρως αλληλένδετη με τη συνολική υγεία, ευημερία και ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

«Η ύπαρξη μιας ψυχικής διαταραχής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί λόγο και αιτία για στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διάκριση στα ζητήματα εργασίας και προσβασιμότητας στους παρόχους ψυχικής υγείας, αποκλεισμό από αποφάσεις που σχετίζονται με την υγεία των ατόμων και στιγματισμό. Παρόλα αυτά, δυστυχώς, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας βιώνουν στην καθημερινότητά τους ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι είναι καθοριστικής σημασίας, τόσο σε πολιτειακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται για την πλήρη εξάλειψη τέτοιων φαινομένων και διακρίσεων.

«Αποτελεί συλλογική ευθύνη της πολιτείας, αλλά και ατομική του καθενός από εμάς να διαχειρίζεται το ζήτημα της ψυχικής υγείας με σεβασμό, κατανόηση και επαγγελματισμό», σημειώνει.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών, ως το θεσμοθετημένο όργανο για την προάσπιση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, αναφέρει ότι συνεχίζει να εργάζεται και να βρίσκεται σε συχνή επαφή με όλα τα αρμόδια όργανα και φορείς, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η ψυχική υγεία εκτιμάται, προωθείται και προστατεύεται.

Ταυτόχρονα, σημειώνει, εκεί και όπου χρειάζεται, προβαίνει σε άμεσες δράσεις και παρεμβάσεις με απώτερο σκοπό να διασφαλίζεται το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα ψυχικής υγείας, με πλήρη σεβασμό και χωρίς διακρίσεις.

«Η ψυχική υγεία μπορεί να προστατευτεί ως δικαίωμα μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και σε συνδυασμό με την ανάλογη κρατική χρηματοδότηση, η οποία να αντανακλά τη σημασία που δίνει το κράτος στην ψυχική υγεία και ευημερία των πολιτών. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να οργανωθούν, εξελιχθούν και στελεχωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες, να ενισχυθεί η υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας και να ενδυναμωθούν τα προγράμματα πρόληψης, ενημέρωσης και παρέμβασης - βήματα τα οποία θα έχουν ως επακόλουθο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών», προσθέτει.

Καταλήγοντας, η Επιτροπή αναφέρει ότι μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η ψυχική υγεία και ευεξία αποτελεί δικαίωμα του κάθε ανθρώπου το οποίο προστατεύεται και τυγχάνει του ενδεδειγμένου σεβασμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Υγεία: Τελευταία Ενημέρωση

X