ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτές είναι οι θέσεις των φορέων για αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας

Τι κατατέθηκε στην Ad Hoc Επιτροπή για μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος

Παναγιώτης Ευριπίδου

Η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει τέσσερις συνεδρίες για την μελέτη του δημογραφικού προβλήματος. Στις συνεδρίες παρευρέθηκαν κρατικοί αξιωματούχοι από διάφορα Υπουργεία και Υφυπουργεία, καθώς επίσης και εκπρόσωποι Συντεχνιών και Οργανώσεων που εμπλέκονται άμεσα με το εν λόγω ζήτημα.

Το 24News εξασφάλισε το έγγραφο εργασίας για τη συζήτηση του θέματος, «Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τρόποι αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας», με τις θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων που κατατέθηκαν στην εν λόγω Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός κατά την παρουσία του στην συνεδρία κατέθεσε στατιστικά στοιχεία που αφορούν το σύνολο των γεννήσεων από το 2015 μέχρι το 2021. Επιπρόσθετα, η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου παρέθεσε μετά από αίτημα της Επιτροπής στατιστικά στοιχεία για την μεταναστευτική κίνηση από το 1981 μέχρι το 2019.

Οι διάφοροι φορείς που συμμετείχαν στις επιτροπές από την πλευρά τους κατέθεσαν υπόμνημα στην επιτροπή με τις θέσεις και απόψεις τους. Στα εν λόγω υπομνήματα τονίζεται ότι το «τρίπτυχο του δημογραφικού προβλήματος» είναι «η υπογεννητικότητα, η γήρανση του πληθυσμού και η μετανάστευση», εκφράζοντας την αναγκαιότητα το ζήτημα να αντιμετωπιστεί ως «Εθνικό Πρόβλημα».

Επιπρόσθετα, στα προαναφερθέν υπομνήματα εκφράζεται η άποψη ότι η υπογεννητικότητα οφείλεται κατά κύριο λόγο στο οικονομικό κόστος που επωμίζονται οι οικογένειες και κυρίως οι πολύτεκνες οικογένειες ή οι οικογένειες με μέλη που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες όπου επωμίζονται και περισσότερα καθημερινά έξοδα.

Επιγραμματικά, για τις εργαζόμενες μητέρες, τονίζεται η αναγκαιότητα κρατικών παροχών ώστε να συμβάλλουν στην «συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής τους»:

-Εξέταση ενδεχομένου της αύξησης άδειας μητρότητας.
-Ο σχεδιασμός πολιτικών για ευέλικτες μορφές απασχόλησης.
-Η δημιουργία υποδομών για τη δωρεάν ή χαμηλού κόστους φύλαξης παιδιών.
-Η επέκταση της γονικής άδειας με απολαβές και για τους δύο γονείς.
-Οι οικονομικές λύσεις για φύλαξη βρεφών και νηπίων για όλες τις οικογένειες.
-Η στήριξη των οικογενειών στις ορεινές περιοχές με τη δημιουργία υποδομών και ενισχυτική διδασκαλία.

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο σύμφωνα με το έγγραφο που εξασφαλίσαμε, αναφέρονται στο ζήτημα στήριξης των νέων ζευγαριών και την παροχή οικονομικών κινήτρων για απόκτηση δεύτερου και τρίτου παιδιού. Κατά το ίδιο πλαίσιο καλούν να επανεξεταστούν τα ζητήματα:

-Η επαναφορά της ιδιότητας των φοιτητών ως εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας για σκοπούς παροχής επιδόματος τέκνου.
-Η υποβοήθηση των υπογόνιμων ζευγαριών
-Η θεσμοθέτηση της προίκας του μωρού.
-Η προώθηση στεγαστικής πολιτικής για νεαρά ζευγάρια με οικονομικές δυσκολίες

Αναφορικά με τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καλούν να εξεταστούν:

-Η παροχή υποτροφιών και φοιτητικών δανείων με ευνοϊκούς όρους
-Η επαναφορά της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου
-Φορολογικά, συνταξιοδοτικά και άλλα παρόμοιου τύπου κίνητρα
-Η ένταξη τους στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων από το κράτος για σκοπούς στέγασης

Ορισμένες θέσεις και προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων έχουν ήδη περάσει στην ατζέντα της πολιτικής της Κυβέρνησης, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανακοινώνει στην εκδήλωση της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων τέσσερα μέτρα στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην καθιέρωση της γονικής άδειας με απολαβές για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 8 ετών, την επιχορήγηση προς τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης για ανέγερση / διαμόρφωση 30 νέων βρεφονηπιακών σταθμών ή και πολυδύναμων κέντρων για απασχόληση παιδιών. Θέση την οποία εξέφρασε και η Ένωση Δήμων.

Επιπρόσθετα, ο κ. Νίκος Αναστασιάδης, αναφέρθηκε και στην παροχή επιδότησης προς τους γονείς, βάσει οικονομικών κριτηρίων για τη φοίτηση των παιδιών σε εγκεκριμένες δομές ποιοτικής φροντίδας.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα.

Τα μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα

-Αύξηση της Άδειας Μητρότητας με απολαβές από 4 μήνες σε 5 μήνες για το δεύτερο -παιδί και σε 6 μήνες για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί.
-Καθιέρωση της Άδειας Πατρότητας.
-Αύξηση της Άδειας Μητρότητας κατά επιπρόσθετες 4 ή 6 βδομάδες σε περιπτώσεις δίδυμων ή τρίδυμων αντίστοιχα.
-Επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων 60 προγραμμάτων βρεφονηπιακών σταθμών, ανά το Παγκύπριο, ώστε να διατηρείται χαμηλό το κόστος προς τους γονείς.
-Το Σχέδιο "Προίκα του Μωρού", μέσω του οποίου παρέχονται σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, βασικά καταναλωτικά αγαθά συνολικής αξίας €1.649.
-Επαναφορά του Επιδόματος Μάνας που είχε καταργηθεί το 2012.
-Αύξηση εισοδηματικών κριτηρίων για παροχή Επιδόματος Τέκνου, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση