ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτό είναι το πρωτόκολλο για διοργάνωση συνεδρίων

Όλες οι πληροφορίες

Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων διοργάνωσης εκδηλώσεων για συνέδρια, βραβεύσεις, επίσημα δείπνα, επιχειρηματικά δείπνα, επαγγελματικές συγκεντρώσεις, συμπόσια, εταιρικές εκδηλώσεις κτλ.

Πρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι διοργανωτές Εκδηλώσεων οφείλουν να ενημερώνονται σε συνεχή βάση και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η επιδημιολογική εικόνα στην Κύπρο αναφορικά με την πανδημία του νέου κορωνοϊού (SARS-CoV2) κρίνεται στην παρούσα χρονική στιγμή ως θετική, ωστόσο ο κίνδυνος εστιακής αναζωπύρωσης είναι πάντα υπαρκτός, όπως υπαρκτή είναι και η πιθανότητα εμφάνισης νέου επιδημικού κύματος. Η αποκλιμάκωση των μέτρων, που άρχισε από τις 04/05/2020, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά με συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη την ατομική και συλλογική ασφάλεια των πολιτών.

Μία από τις βασικές στοχεύσεις είναι να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, καθώς και η επιστροφή των υπαλλήλων της βιομηχανίας επαγγελματιών εκδηλώσεων στην παραγωγική αλυσίδα της χώρας με ασφάλεια. Οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια σε αυτήν την αναφορά είναι απαραίτητα για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων. Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι επισκέπτες, έχουν επαρκή εμπιστοσύνη στη βιομηχανία των επαγγελματιών εκδηλώσεων, ώστε να είναι δυνατή η επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, φιλοξενώντας με ασφάλεια ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να είναι καθήμενοι με εξαίρεση το χρόνο της μετακίνησης τους εντός του χώρου και το cocktail.

Η μέγιστη χωρητικότητα σε άτομα ορίζεται αναλόγως από των τετραγωνικών μέτρων:
3 τ.μ. ανά άτομο, για εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ. ανά άτομο για εξωτερικούς χώρους, και παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει απόσταση 0,5 μέτρου μεταξύ των θέσεων προς όλες τις πλευρές. Νοείται ότι η απόσταση αυτή δεν χρειάζεται για άτομα που διαμένουν στην ίδια οικία.

Διευκρινίζεται ότι οι σύνεδροι/ προσκεκλημένοι δεν μπορούν να ξεπερνούν τον αριθμό των 50 ατόμων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και cocktail ανά σταθμό σερβιρίσματος (service station), ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος. Το σερβίρισμα ποτών και εδεσμάτων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το προσωπικό του χώρου. Το σερβίρισμα θα πρέπει να γίνει σε χώρο όπου θα υπάρχουν διαθέσιμα 2.τ.μ. (εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους) ανά άτομο. Δηλαδή 100τ.μ για 50 άτομα.

Σε περίπτωση που θα σερβιριστούν καθήμενοι οι συμμετέχοντες, θα ισχύουν οι πρόνοιες του πρωτοκόλλου για τους χώρους εστίασης.

Τα συγκεκριμένα μέτρα δύναται να τυγχάνουν χαλάρωσης ή/ και ακύρωσης ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή και αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ / ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΕΙΠΝΩΝ / ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ
2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
5. ΣΥΝΕΔΡΙΟ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ / ΔΕΙΠΝΟ
6. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΚΤΕΪΛ
7. ΔΕΙΠΝΟ/ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ (ΕΠΙΣΗΜΟ) ΔΕΙΠΝΟ
8. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ / ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΕΙΠΝΩΝ / ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

1.1. Ο οργανωτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την λίστα με τους σύνεδρους/ προσκεκλημένους για την κάθε εκδήλωση/ συνέδριο / επίσημο δείπνο / βραβεύσεις για σκοπούς ιχνηλασιμότητας. Θα υπάρχει διάταξη θέσεων για σκοπούς ιχνηλασιμότητας. Αυτή θα κρατείται για τουλάχιστον 3 μήνες.

1.2. Ο οργανωτής είναι υποχρεωμένος να στέλνει τις κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα προφύλαξης που θα ακολουθούνται στη διάρκεια της εκδήλωσης σε όλους τους σύνεδρους/ προσκεκλημένους.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

2.1. Σήμανση κτιριακών κατόψεων, χρησιμοποιώντας νέα διαγράμματα χωρητικότητας βάσει τετραγωνικών μέτρων και του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

2.2. Σήμανση σημείων απολύμανσης στην κτιριακή κάτοψη του χώρου.

2.3. Καθαρισμός και απολύμανση του εξοπλισμού και του χώρου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης του Υπουργείου Υγείας, όπως δημοσιεύονται στον ιστότοπο - https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/pc.pdf

2.4. Σήμανση της κυκλοφορίας εκδηλώσεων (ανάλογα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του χώρου). Η κυκλοφορία να ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η ταυτόχρονη διέλευση ατόμων στον ίδιο χώρο.

2.5. Προκαθορισμένες ενδείξεις ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ από και προς τον χώρο της εκδήλωσης.

2.6. Ανακύκλωση και εισροή καθαρού αέρα σε κλειστούς χώρους. Ενίσχυση της κυκλοφορίας φρέσκου αέρα. Διασφάλιση της μόνιμης εισροής καθαρού αέρα σε κλειστούς χώρους

2.7. Εφαρμογή σε όλους τους κλειστούς χώρους των τεχνικών οδηγιών που εκδόθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την χρήση συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, όπως αυτές δημοσιεύονται στον ιστότοπο –
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg31.pdf

2.8. Διατήρηση φυσικής απόστασης βάσει κατευθυντήριων γραμμών για χωρητικότητα καθισμάτων και σήμανσή τους στην κτιριακή κάτοψη.

2.9. Η ευθύνη τήρησης της αποστασιοποίησης μεταξύ διαφορετικών ομάδων συνέδρων (1 μέτρο) βαραίνει τους διοργανωτές της εκδήλωσης.

2.10 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Χρήση απολυμαντικών καθαριστικών, συχνός ψεκασμός και αερισμός χώρου ανά τακτά διαστήματα (πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια και μετέπειτα της ολοκλήρωσης της εκδήλωσης).
Σημάνσεις μέτρων τήρησης αποστάσεων και κανόνων υγιεινής.
Εφοδιασμός των τουαλετών με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες /χαρτοπετσέτες μιας χρήσης και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 60% τουλάχιστο σε αλκοόλη) για απολύμανση των χεριών.
Χρήση κάδων απορριμμάτων με ποδομοχλό.
Στις τουαλέτες πρέπει να γίνεται χρήση χάρτινων χειροπετσετών για στέγνωμα χεριών
Στις εισόδους έξω από τις τουαλέτες θα πρέπει να τηρείται αυστηρά η απαιτούμενη αποστασιοποίηση των 2 μέτρων με τοποθέτηση σήμανσης στο δάπεδο και φρουρού αν χρειάζεται, για διασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων τουλάχιστο 2 μέτρων μεταξύ ατόμων καθώς και του μέγιστου αριθμού ατόμων εντός των τουαλετών. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός των τουαλετών δεν θα υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά 8 ωφέλιμα m², ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.
Ειδικά όσον αφορά τον εξαερισμό στις κοινόχρηστες τουαλέτες εσωτερικών χώρων εκεί όπου υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τεχνικού εξαερισμού: εάν είναι εφικτό, διασφάλιση του τεχνικού εξαερισμού στις τουαλέτες σε συνεχή βάση όλο το 24ωρο και να αποτρέπεται το άνοιγμα των παραθύρων της τουαλέτας για να επιτευχθεί η ορθή κατεύθυνση του αερισμού-εξαερισμού. Σε κοινόχρηστες τουαλέτες όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τεχνικού εξαερισμού, να ανοίγουν τα παράθυρα
Συχνός καθαρισμός και απολύμανση της τουαλέτας και των επιφανειών του χώρου με καθαριστικά διαλύματα σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

2.11. Η χωροθέτηση των καθισμάτων:

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους να καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των καθισμάτων στο 0,5 μ. Σε περίπτωση που υπάρχει ομιλητής / εισηγητής, αυτός θα πρέπει να απέχει τουλάχιστο 2 μέτρα από τον πλησιέστερο συμμετέχοντα.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3.1. Διαχωρισμός υπαλλήλων σε σταθερές ομάδες για αποφυγή συνωστισμού και διευκόλυνση ιχνηλάτησης.

3.2. Θα πρέπει από τους διαχειριστές του χώρου, να διατίθενται γραπτές οδηγίες και εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του COVID-19 στο προσωπικό έτσι ώστε να γνωρίζει τα συμπτώματα του COVID-19 και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει έγκαιρα. Σκοπός είναι να μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική βοήθεια και εργαστηριακό έλεγχο και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο μόλυνσης τόσο του κοινού όσο και των άλλων εργαζομένων.

3.4. Όλο το προσωπικό που είτε έρχεται σε επαφή με το κοινό είτε διακινείται σε χώρους όπου δυνατό να έρθει σε επαφή με το κοινό, θα πρέπει

Ι. να φέρει μάσκα. Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει μάσκα, ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες:
1. Η μάσκα, πρέπει να είναι κατάλληλη. Σημειώνεται πως η προσωπίδα/ασπίδα προσώπου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την μάσκα και αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο συμπληρωματικά με μάσκα
2. Να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο ώστε να καλύπτει τόσο το στόμα όσο και τη μύτη όπως περιγράφεται στο σχετικό έντυπο του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/a3_mask_greek_web_pio.pdf
3. Να αλλάζεται συχνά ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου εστία μικροβίων (σταφυλόκοκκος κτλ.) (ιδιαίτερα κατά την διαβροχή της). Μετά την αφαίρεση της μάσκας να πραγματοποιείται υγιεινή των χεριών.

ΙΙ. θα περνά από ανέπαφη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος προτού εισέλθει εντός του χώρου εργασίας του.

3.5. Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό COVID-19.

3.6. Αποφεύγουν να ομιλούν. Κοινωνική αποστασιοποίηση των εργαζομένων. Οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό να περιορίσουν, στον βαθμό που είναι εφικτό την συνομιλία με επισκέπτες και να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα

3.7. Σε βήχα ή φτάρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο, ή εκτάκτως με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα αν δεν υπάρχει χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων.

3.8. Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται απαραίτητα μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Επισημαίνεται ότι τα γάντια δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των χεριών.

3.9. Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να μην προσέρχονται στην εργασία τους μέχρι το τέλος των συμπτωμάτων.

3.10. Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει μάσκα, ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες:

3.10.1. Η μάσκα, πρέπει να είναι κατάλληλη.

3.10.2. Να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο, ώστε να καλύπτει, τόσο το στόμα όσο και τη μύτη.
3.10.3. Να αλλάζεται συχνά, ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου εστία μικροβίων (σταφυλόκοκκος κτλ.) (ιδιαίτερα κατά την διαβροχή της). Μετά την αφαίρεση της μάσκας να πραγματοποιείται υγιεινή των χεριών.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές του χώρου θα διατηρούν αρχείο όπου θα κρατούνται στοιχεία με τα ονόματα όλου του προσωπικού και τις ημέρες που βρίσκονταν σε εργασία Επίσης θα κρατούνται ανάλογα στοιχεία για κάθε άτομο που δυνατό να εκτέλεσε άλλη εργασία στο χώρο ως εξωτερικός συνεργάτης (π.χ. συντηρητές, μηχανικοί, κτλ.)

4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

4.1. Η διάρκεια των εγγράφων (registration) θα αυξηθεί ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συνέδρων / καλεσμένων και όλοι οι σύνεδροι θα ενημερώνονται εκ των προτέρων με sms ή ηλεκτρονικό μήνυμα (email) για τη διάρκεια της εγγραφής και τη διάταξη των θέσεων τους.

4.2. Σημάνσεις με οδηγίες για μέτρα προφύλαξης.
4.3. Στην είσοδο του χώρου εκδήλωσης να υπάρχει σταθμός με απολυμαντικό χεριών και έλεγχος θερμοκρασίας και μάσκες μιας χρήσης.
4.4. Χρήση ειδικών διαχωριστικών οπού χρειάζεται (διαχωριστικές αλυσίδες για την σωστή κατεύθυνση των συνέδρων με σειρά και τάξη.)
4.5. Συνεχής καταμέτρηση των συνέδρων από τους διοργανωτές για τη σωστή τήρηση των μέτρων.
4.6. Έλεγχος για τήρηση αποστάσεων μεταξύ των συνέδρων στο 1 μέτρο από τους διοργανωτές.
4.7. Στις εγγραφές θα υπάρχει 1 άτομο ανά 50 σύνεδρους / προσκεκλημένους. Για παράδειγμα σε συνέδρια 200 συνέδρων θα υπάρχουν 4 σημεία για εγγραφή (registration points).χρήση διαχωριστικού με plexiglass
4.8. Στην έξοδο του συνεδρίου θα υπάρχει απολυμαντικό χεριών.
4.9. Κατά τη διάρκεια των εγγραφών θα τηρούνται τα μέτρα απόστασης σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Σε περίπτωση διοργάνωσης συνεδρίων/εκδηλώσεων σε εσωτερικούς χώρους, οι παρευρισκόμενοι άνω των 12 ετών, συστήνεται να φέρουν μάσκα καθ’ όλη την παραμονή τους στο χώρο.

5. ΣΥΝΕΔΡΙΟ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ

5.1. Στην αίθουσα της εκδήλωσης θα τηρούνται τα πιο κάτω μέτρα:

Θα υπάρχουν σταθμοί απολύμανσης χεριών εντός του χώρου.

Θα υπάρχουν ανακοινώσεις πριν από την έναρξη του συνεδρίου και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για μετρά προφύλαξης των συνέδρων.

6. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΚΤΕΪΛ – ΔΕΞΙΩΣΗ

6.1. Τοποθέτηση αντισηπτικών υγρών

6.2. Προκαθορισμένοι χώροι διαλλείματος ανά 50 άτομα. Οι σύνεδροι θα ενημερώνονται στις εγγραφές για τον χώρο διαλειμμάτων της δικής τους ομάδας (50 άτομα). Οι σύνεδροι να φέρουν κονκάρδα με διαφορετικό χρώμα για σκοπούς καλύτερου διαχωρισμού των συνέδρων για διαλλείματα καφέ.

Το σερβίρισμα ποτών και εδεσμάτων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το προσωπικό του χώρου.

Το σερβίρισμα θα πρέπει να γίνει σε χώρο όπου θα υπάρχουν διαθέσιμα 2.τ.μ. (εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους) ανά άτομο.

Σε περίπτωση που θα σερβιριστούν καθήμενοι οι συμμετέχοντες, θα ισχύουν οι πρόνοιες του πρωτοκόλλου για τους χώρους εστίασης.

6.3. Ρύθμιση εισόδου - εξόδου ατόμων στο χώρο για διαλλείματα καφέ, μπουφέ, π.χ. να καλείται η προσέλευση στο μπουφέ ανά ομάδα.

6.4. Διατήρηση και δεύτερου μπουφέ για γρηγορότερη εξυπηρέτηση, εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, σύμφωνα με τον αριθμό συνέδρων και τη διάρκεια του διαλείμματος.
6.5. Ο χώρος έκθεσης των φαγητών θα τηρεί αυστηρά τις οδηγίες στα ισχύοντα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για αποφυγή συγχρωτισμού και θα τηρείται η απαιτούμενη απόσταση, από σύνεδρο σε σύνεδρο, από σύνεδρο σε προσωπικό και από προσωπικό σε προσωπικό.

6.6. Διάθεση τροφίμων από μπουφέ

-Τοποθέτηση αντισηπτικών υγρών και γαντιών μια χρήσης για τους καλεσμένους στην αρχή του μπουφέ.
-Κατά την είσοδο στον χώρο έκθεσης φαγητών διασφαλίζεται η σωστή χρήση του αντισηπτικού σταθμού από τους πελάτες, πριν να έρθουν σε επαφή με εξοπλισμό ή τρόφιμα. Προτιμάται όμως, όπως το σερβίρισμα στο μπουφέ πραγματοποιείται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκα) και θα τηρεί αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Σκοπός είναι μεταξύ άλλων όπως μην υπάρχει επαφή του πιάτου από το προσωπικό αφού το έχει ήδη πιάσει ο πελάτης.
-Ο χώρος έκθεσης των φαγητών θα αποκόπτεται με εμφανή και ικανοποιητικό τρόπο
Ρύθμιση εισόδου - εξόδου ατόμων στο χώρο του μπουφέ π.χ να καλείται η προσέλευση στο μπουφέ ανά τραπέζι και στο μπουφέ μεταξύ ατόμων 2 διαφορετικών τραπεζιών να υπάρχει απόσταση 2 τουλάχιστο μέτρων. Οι λοιποί πελάτες παραμένουν καθισμένοι στο τραπέζι τους.
-Ο χώρος έκθεσης των φαγητών θα τηρεί αυστηρά τις οδηγίες στα ισχύοντα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για αποφυγή συγχρωτισμού και θα τηρείται η απαιτούμενη απόσταση, από πελάτη σε πελάτη, από πελάτη σε προσωπικό και από προσωπικό σε προσωπικό.
- Το συμπλήρωμα φαγητού στο μπουφέ θα γίνεται μόνο από το προσωπικό που θα φέρει μάσκα και θα τηρεί αυστηρούς κανόνες ατομικής υγιεινής.
Παροχή μέσων σερβιρίσματος για γρήγορη διέλευση. Στόχος η μείωση του χρόνου παρουσίας κάθε ατόμου στο μπουφέ.
Είτε χρήση ειδικού προστατευτικού παρεμβύσματος μεταξύ πελάτη και φαγητού (π.χ. Plexiglass) είτε οι πελάτες να φέρουν μάσκα κατά το σερβίρισμά τους από το μπουφέ.
- Όσον αφορά χώρους προσφοράς καφέ, τσαγιού και χυμών, όπου υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν επιπλέον χώροι καφέ, χυμών κλπ. και να προτιμώνται σταθμοί αυτόματης εξυπηρέτησης χωρίς την επαφή χεριών με τα μηχανήματα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει σταθμός απολύμανσης χεριών δίπλα από την κάθε συσκευή.
- Διευκολύνεται η γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών, και μειώνεται η επαφή με φαγητά ή εργαλεία όπως λαβίδες, παρέχοντας ανάλογα ετοιμασμένες μερίδες ή εύκολα αυτοεξυπηρετούμενα φαγητά ή ποτά. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι τα μεριδοποιημένα ψωμιά ή ατομικά ψωμάκια.
- Συστήνεται μεριδοποίηση προϊόντων, φαγητών, και να λαμβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική πτυχή, στη χρήση υλικών μεριδοποίησης ή περιτυλίγματος.
- Οι λαβίδες σερβιρίσματος είναι σημείο κρίσιμης σημασίας. Υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές: Οι λαβίδες να χρησιμοποιούνται μόνο από το προσωπικό που σερβίρει τους πελάτες, ή, εκεί που δεν υπάρχει η δυνατότητα σερβιρίσματος από το προσωπικό να γίνεται έκθεση των φαγητών σε ατομικά σκεύη τα οποία θα παίρνει μαζί του ο πελάτης όπως είναι ή εάν είναι αναπόφευκτη η κοινή χρήση λαβίδας από τους πελάτες, τότε οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει πλησίον σταθμός απολύμανσης χεριών για υποχρεωτική χρήση από τον πελάτη πριν τον χειρισμό της λαβίδας, αλλά και η διεύθυνση του ξενοδοχείου/τουριστικού καταλύματος να μεριμνά για συχνή αλλαγή της
λαβίδας.
Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται πελάτης να σερβιριστεί από μπουφέ με σκεύος το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιήσει.

7. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

7.1. Η θερμοκρασία σώματος των συνεργατών θα λαμβάνεται ανέπαφα, πριν από την έναρξη της εργασίας τους στον χώρο.

7.2. Έλεγχος εισόδου – εξόδου συνεργείων συνεργατών για τήρηση μέτρων αποστάσεων και μέγιστου αριθμού ατόμων στον χώρο εκδήλωσης.

7.3. Χρήση κατάλληλων απολυμαντικών για απολύμανση των χεριών. Επίσης, χρήση μάσκας και γαντιών, όπου κρίνεται απαραίτητο.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

Εικόνα αρχείου

Τα νέα σημεία για τα rapid test

Οι πολίτες θα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της εργαστηριακής τους εξέτασης με γραπτό μήνυμα εντός 24 ωρών, αλλά και γραπτώς ...
 |  ΚΟΙΝΩΝΙΑ