ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Tα δώρα που έλαβαν οι Βουλευτές - Από ζιβανία μέχρι συλλεκτικό ρολόι

Δείτε τους πίνακες με τα δώρα

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής τα δώρα που δήλωσαν ότι έλαβαν βουλευτές τα έτη 2022 και 2023, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ΠΟΛΙΤΗ. Συγκεκριμένα, από τους 56 βουλευτές, δήλωσαν τα δώρα που έλαβαν στην αρμόδια επιτροπή, που λειτουργεί βάσει των Κανονισμών, μόλις επτά.

Όσον αφορά την πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, μεταξύ των δώρων, είτε από επίσημες επισκέψεις ξένων αντιπροσωπειών στη Βουλή είτε από άλλες συναντήσεις, είναι ένα βάζο, ένα υφαντό, μετάλλια και αντίγραφα νομισμάτων. Για τους υπόλοιπους βουλευτές εντοπίζονται δώρα, όπως ξηροί καρποί, ουίσκι, κρασί, ελαιόλαδο, μέλι, συλλεκτικό ρολόι, φλιντζάνι και αποξηραμένα φρούτα.

Ο Κανονισμός της Βουλής

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, ο Βουλευτής δεν αποδέχεται οποιοδήποτε δώρο ή οποιαδήποτε άλλη χαριστική παροχή εκτός των νομίμως προβλεπομένων και θεσμικά επιτρεπομένων βάσει των προνοιών του παρόντος Κώδικα. Ο Βουλευτής, ειδικότερα, κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν λαμβάνει και δεν αποδέχεται οποιοδήποτε δώρο ή άλλη χαριστική παροχή εκτός των καθαρά φιλοφρονητικής σημασίας και ήσσονος αξίας αντικειμένων αναμνηστικής φύσης τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής πρακτικής, είτε εντός είτε εκτός Δημοκρατίας, στο πλαίσιο επίσημων επισκέψεων, συναντήσεων ή κοινοβουλευτικών αποστολών, νοουμένου ότι η εκτιμημένη αξία εκάστου τέτοιου δώρου δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (€150) ευρώ.

Ο Βουλευτής κατά τη διάρκεια της θητείας του, ευθύς ως λάβει οποιοδήποτε δώρο εκτιμημένης αξίας πέραν των πενήντα (€50) ευρώ, οφείλει να υποβάλει γραπτή δήλωση στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Όταν ένα δώρο ληφθεί από βουλευτή εκτιμημένης αξίας πέραν των πενήντα (€50) ευρώ καταγράφεται σε ειδικά τηρούμενο από τη Βουλή για κάθε Σύνοδο ονομαστικό μητρώο με επακριβή αναφορά στο είδος, την προέλευση και ακριβή ή κατά προσέγγιση αξία, όπως και στην ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε.

Νοείται ότι, για δώρο εκτιμημένης αξίας πέραν των εκατόν πενήντα (€150) ευρώ το οποίο, παρά τις πρόνοιες του παρόντος Κεφαλαίου, κρίθηκε ότι έπρεπε να γίνει αποδεκτό, ο Βουλευτής άμα τη λήψει αυτού, υποβάλλει αμελλητί στην Επιτροπή Δεοντολογίας γραπτή αιτιολογημένη αναφορά για τους λόγους και τις περιστάσεις υπό τις οποίες το δώρο κρίθηκε ότι θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό.

Δείτε τους πίνακες με τα δώρα:

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση