ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
18° Λευκωσία,
17 Μαΐου, 2022
sport fm - listen live

Αυτά τα προϊόντα αποσύρονται από την κυπριακή αγορά

Η σχετική ενημέρωση

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διενήργησε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πλαστικά είδη που διατίθενται στην κυπριακή αγορά, για διακρίβωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και ειδικότερα σε Φθαλικούς Εστέρες.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων που έγινε από το Γενικό Χημείο του κράτους, διαπιστώθηκε ότι στα προϊόντα που φαίνονται στον πίνακα εντοπίστηκαν Φθαλικοί Εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.

Οι Φθαλικοί Εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52). Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, πλαστικά είδη που περιέχουν συγκεκριμένους Φθαλικούς Εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά. 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την κυπριακή αγορά.

Δείτε τα προϊόντα ΕΔΩ

Άλλες σχετικές ανακοινώσεις και πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην πιο κάτω διεύθυνση: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (τηλ.: 22405611, 22405637 και 22405609).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση