ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Εξώδικα σε 75 πολίτες - Δεν φορούσαν μάσκα σε δημόσιους χώρους

Συνεχίζει τους ελέγχους η Αστυνομία

Η Αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19. Τις τελευταίες 48 ώρες, [23-25/10/2020] μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν 2,370 ελέγχους σε υποστατικά σε όλες τις επαρχίες και προέβηκαν συνολικά σε 10 καταγγελίες υποστατικών και 96 πολιτών, για παραβάσεις της Νομοθεσίας και των σχετικών διαταγμάτων.

Η πλειοψηφία των καταγγελιών για τα υποστατικά, αφορούσε τη μη χρήση / μη σωστή χρήση προστατευτικής μάσκας από υπαλλήλους και υπεύθυνους υποστατικών, καθώς επίσης και για άλλες παραβάσεις του περί λοιμοκάθαρσης νόμου. Σε ένα υποστατικό στη Λάρνακα εκδόθηκε πρόστιμο ύψους 750 ευρώ για ιστάμενους πελάτες που χόρευαν. Στην επαρχία Λεμεσού, σε υποστατικό εκδόθηκε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για παραβίαση του ωραρίου κλεισίματος (22:30). Στην επαρχία Πάφου, σχηματίστηκε ποινικός φάκελος για υποστατικό σε σχέση με παραβίαση του ωραρίου κλεισίματος (22:30), καθώς επίσης και άλλες παραβάσεις του περί λοιμοκάθαρσης νόμου. Σε έξι άλλα υποστατικά, εκδόθηκαν εξώδικα συνολικού ύψους 3,550 χιλιάδων ευρώ, ενώ για ακόμη ένα σχηματίστηκε ποινικός φάκελος.

Από τις 96 καταγγελίες πολιτών και με την εφαρμογή του νέου διατάγματος (αρ. 48, 23/10/2020), για την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, οι 75 αφορούσαν πολίτες που εντοπίστηκαν σε δημόσιους χώρους να μην φέρουν προστατευτική μάσκα.
Επίσης, στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, άλλες 13 καταγγελίες αφορούσαν (10 Λεμεσό – 3 Πάφο) παραβίαση του διατάγματος για την απαγόρευση μετακίνησης προσώπων (23:00-05:00), ενώ άλλες 2 αφορούσαν επιβάτες που δεν φορούσαν προστατευτικές μάσκες (ταξί και ιδιωτικό όχημα).

Με σκοπό την περιφρούρηση της δημόσιας υγείας, σε σημερινές οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, οι έλεγχοι παγκύπρια για εφαρμογή των διαταγμάτων θα εντατικοποιηθούν και εκεί όπου εντοπίζονται παραβιάσεις των σχετικών διαταγμάτων, τα μέλη της Αστυνομίας θα προχωρούν σε καταγγελίες.

Είναι καθήκον όλων των πολιτών η επίδειξη ανάλογης πειθαρχίας και υπευθυνότητας και η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας που λαμβάνονται, για αποφυγή διασποράς του ιού.

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση