ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ενίσχυση τοπικών αρχών για υποστατικά προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων, ενέκρινε το Υπουργικό

Για την υλοποίηση του Σχεδίου, η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε €1.500.000 για την περίοδο 2022-2024

Σχέδιο ενίσχυσης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για δημιουργία περιφερειακών υποστατικών προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων ύψους €1,5 εκατομμυρίου για την περίοδο 2022 - 2024, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Υπουργικό, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω προστασία των αδέσποτων ζώων, ενέκρινε ειδικό Σχέδιο για στήριξη των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), προκειμένου να αναπτύξουν κατάλληλα περιφερειακά υποστατικά προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων. Το προτεινόμενο Σχέδιο αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη συνεργασιών μεταξύ τοπικών αρχών, με σκοπό να αναπτυχθούν σε κάθε Επαρχία περιφερειακά υποστατικά προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Κανονισμών.

Αναφέρεται ότι για την υλοποίηση του Σχεδίου, η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε €1.500.000 για την περίοδο 2022-2024. Η λειτουργία των υποστατικών αυτών, θα δίδει έμφαση στην προσπάθεια για υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων, ενώ η ελάχιστη δυναμικότητα τους θα επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων σε περιφερειακό επίπεδο.

Δικαίωμα υποβολής της προβλεπόμενης αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο, προστίθεται, θα έχουν συνεργασίες ΑΤΑ οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν, σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια, έναν ελάχιστο αριθμό δήμων ή κοινοτήτων ώστε να διασφαλίζεται ο περιφερειακός χαρακτήρας του υποστατικού και η κοινωφελής λειτουργία του χώρου.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, οι Επαρχιακές Διοικήσεις θα είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από τις τοπικές αρχές, ενώ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα έχουν την ευθύνη της έγκρισης των προδιαγραφών των χώρων, για να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση