ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Πόσα πήραν τα κόμματα ως κρατική χορηγία το 2022

Δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2022

To Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποίησε τις χορηγίες και κατά χάριν δωρεές του Κράτους για το 2022, όπως αυτές περιλαμβάνονται στα ανάλογα άρθρα του Προϋπολογισμού για χορηγίες και κατά χάριν δωρεές.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, οι χορηγίες και κατά χάριν δωρεές που δημοσιοποιούνται αφορούν πληρωμές πέραν των πέντε (5) χιλιάδων ευρώ και καταβλήθηκαν σε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα κατά το 2022.

Οι χορηγίες / κατά χάριν δωρεές δημοσιεύονται ανά άρθρο δαπανών για κάθε Υπουργείο / Υφυπουργείο / Τμήμα / Υπηρεσία της Κυβέρνησης.

Οι καταστάσεις με τα πιο πάνω στοιχεία είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasury.gov.cy / Τομείς / Λογιστικές Υπηρεσίες / Δημοσιοποίηση Στοιχείων / Δημοσιοποίηση Χορηγιών και Κατά Χάριν Δωρεών / 2022).

Σημειώνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στις καταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που αφορούν δαπάνες με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Δείτε ΕΔΩ τις χορηγίες και κατά χάριν δωρεές

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση