ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Επίτροπος Διοικήσεως: «Νέα στοχοποίηση και παραπληροφόρηση από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη»

«Δεν θα υποκύψω σε κανενός είδους εκφοβισμό και απειλή ή πιέσεις»

Δυστυχώς, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας αρνείται να αποδεχθεί ότι η επιμονή του για ποινική δίωξη της Επιτρόπου Διοικήσεως έπεσε στο κενό με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2020. Σήμερα έχει δώσει στη δημοσιότητα πίνακες που έχει συντάξει παράνομα ο ίδιος με άγνωστης προέλευσης «στοιχεία», που σκοπό έχουν τη συνέχιση της προσπάθειας εκφοβισμού της Επιτρόπου Διοικήσεως, αλλά και του θεσμού που υπηρετώ.

Αντιλαμβάνομαι την απεγνωσμένη προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του στη χθεσινή ανακοίνωση στήριξης στο πρόσωπό μου από τον Διεθνή Οργανισμό των Διαμεσολαβητών, (International Ombudsman Institute), για απόρριψη του αιτήματός του για ποινική μου δίωξη από τον Γενικό Εισαγγελέα, όμως αυτό επ’ ουδενί λόγω του δίνει δικαίωμα να προβαίνει σε αυθαίρετη αξιολόγηση αποσπασματικών και «[…] λίγων στοιχείων που μπορούσαν να εξαχθούν […]» όπως ο ίδιος αναφέρει και τα οποία δεν νομιμοποιείται να λάβει διά της κανονικής οδού.

Σημειώνεται δε επί τούτου ότι προβαίνει σε αναφορές για τομείς που δεν υφίστανται, ενώ με επιλεκτική προσέγγιση αποσιωπούνται εκθέσεις και δεδομένα από όλους τους άλλους τομείς των αρμοδιοτήτων μου, τους οποίους βεβαίως ούτε και έχει την εμπειρογνωμοσύνη να τους αναγνωρίζει και να τους αξιολογεί.

Η σημερινή του τοποθέτηση αποδεικνύει περίτρανα την αδυναμία του να αναγνωρίσει και να ερμηνεύσει ορθά τόσο τις εκθέσεις από όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων μου, όσο και την πολυπλοκότητα της φύσεως και το εύρος των εργασιών του Γραφείου μου, (πόσω μάλλον να τις αξιολογήσει) και οι οποίες έχουν ανατεθεί με νόμους από την Πολιτεία, όπως είναι:
- (i) Ο Βασικός κορμός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος αποτελείται από τους τομείς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Θεμάτων Οικονομικής Φύσεως, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Εκπαίδευσης και Υπαλληλικών Σχέσεων και Σχέσεων Κράτους - Πολίτη.

- (ii) Ο Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

- (iii) Ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων.

- (iv) Η Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

- (v) Ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

- (vi) Ο Μηχανισμός Παρακολούθησης των Διαδικασιών των Αναγκαστικών Επιστροφών Άτυπων

Επειδή, όπως έχω επανειλημμένα αναφέρει, είναι καθήκον μου να διασφαλίσω την ανεξαρτησία του θεσμού που υπηρετώ από παρεμβάσεις τρίτων, ως προς τη διαχείριση του Γραφείου μου, δεν θα υπεισέλθω στην αποδόμηση των εν λόγω στοιχείων με την προσκόμιση των πραγματικών δεδομένων, καθώς αυτό προφανώς επιδιώκει η επιμονή του Γενικού Ελεγκτή, φτάνοντας στο σημείο να ερμηνεύει ο ίδιος αυθαίρετα και επιλεκτικά, τα όποια δεδομένα έχει ενώπιόν του κατά το δοκούν, αποδεικνύοντας την αντιεπαγγελματική προσέγγιση, τη στοχοποίηση, την αδυναμία του για αξιολόγηση, αλλά και το κακόβουλο της πρόθεσής του.

Για ακόμη μία φορά, δηλώνω απερίφραστα ότι δεν θα υποκύψω σε κανενός είδους εκφοβισμό και απειλή ή πιέσεις, όπως επιδιώκει μέσω τρίτων προσώπων. Υπερασπιζόμενη, λοιπόν, στο ακέραιο την ανεξαρτησία του θεσμού μου, θα συνεχίσω να υπηρετώ τον θεσμό μου με μοναδικό γνώμονα τη βοήθεια του κάθε προσώπου που αναζητεί δικαιοσύνη και θα συνεχίσω να ελέγχομαι για το έργο μου μέσω της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπρόσωπων και η οποία είναι προσβάσιμη στον καθένα μετά τη δημοσίευσή της.

Πηγή: Η Καθημερινή

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση

X