ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Χωρίς ενοίκιο τα τερματικά αποδοχής καρτών της JCC για περίοδο τριών μηνών

Η JCC παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις της Πανδημίας του Covid-19

Ενόψει της Πανδημίας του Covid-19 που επηρεάζει αρνητικά με πρωτοφανή τρόπο τις επιχειρήσεις, την οικονομία και τους πολίτες, και ως μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, η JCC Payment Systems Ltd (“JCC”) για περίοδο τριών (3) μηνών, δεν θα προβαίνει σε χρεώσεις για ενοίκια τερματικών αποδοχής καρτών για τους πελάτες της. Αυτό καλύπτει τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά κανάλια αποδοχής καρτών.

Η JCC παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις της Πανδημίας του Covid-19 και είναι έτοιμη να υποστηρίξει τους πελάτες της σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Σε συνέχεια προηγούμενων ενεργειών της εταιρείας, όπως η αύξηση του ορίου για ανέπαφες συναλλαγές χωρίς PIN από τα 20 στα 50 Ευρώ, η JCC είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που χρειάζονται να αποδέχονται πληρωμές και δεν διαθέτουν ιστοσελίδα ή άλλο μηχανισμό. Η JCC βρίσκεται στη διάθεση αυτών των επιχειρήσεων με σκοπό την άμεση ενεργοποίηση προφίλ για την εταιρεία τους μέσω του JCCsmart, ούτως ώστε να μπορούν να αποδέχονται πληρωμές ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη JCC στο τηλέφωνο 22868000.

JCC waives the pos terminals' rental charges for a period of three months

In view of the Covid-19 Pandemic that has an unprecedented impact on businesses, economies and individuals, and as part of its Corporate Social Responsibility, JCC Payment Systems Limited (“JCC”), shall, for a period of three (3) months proceed and waive rental charges to all its customers engaged in the acceptance of card payments. This shall be applicable to both channels of acceptance of card payments i.e face-to-face and electronic.

JCC is continuously monitoring the Covid-19 outbreak and is readily available to support its customers during these times.

In addition to the measures already taken by JCC with respect to the increase of the contactless limit on point of sale terminals from twenty (20) to fifty ( 50) Euro, JCC is readily available to support any businesses that require the acceptance of payments but do not at the time being maintain a website. JCC is at the disposal of such businesses so as to assist them with the immediate activation of a company profile under JCCsmart so that they may begin accepting payments electronically.

For any further information please contact JCC at 22868000.

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

X