ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Τράπεζα Κύπρου: Πώς θα κάνετε αίτηση για αναστολή δόσεων

Όλες οι πληροφορίες

Τη διαδικασία που οι πελάτες της μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για αναστολή δόσεων και τόκων των πιστωτικών διευκολύνσεων τους, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου με βάση το Περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Διάταγμα του 2020, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, οι αιτήσεις αναστολής δόσεων έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα της Τράπεζας Κύπρου https://www.bankofcyprus.com.cy/covid19_loans.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις αφορούν Πρωτοφειλέτες, Συνοφειλέτες και Εταιρείες, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, πρέπει να συμπληρώνονται ως πιο κάτω:

Αίτηση Α (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Πρωτοφειλέτη): Να συμπληρώνεται μόνο από τον αιτητή.

Αίτηση Β (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συνοφειλέτη): Να συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν και συνοφειλέτες, από όλους τους συνοφειλέτες.

Αίτηση Γ (εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εταιρείας): Να συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που η πιστωτική διευκόλυνση αφορά Εταιρεία, από ένα τουλάχιστον Διευθυντή της Εταιρείας.

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι οι πελάτες που εξυπηρετούνται από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας πρέπει να αποστέλλουν τη συμπληρωμένη αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid@bankofcyprus.com.

Σημειώνει πως σχετική ενημέρωση για τις αιτήσεις σας θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία έχετε υποβάλει την αίτησή σας.

Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι οι πελάτες που εξυπηρετούνται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Business Centres), την Υπηρεσία Επιχειρήσεων (Corporate Banking), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών (International Banking) και τη Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων (Global Corporate Banking) μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προσωπικό Λειτουργό Εξυπηρέτησης της Εταιρείας τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

X