ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Σταματούν τα ραντεβού στο Τμήμα Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Ανακοίνωση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για την εξυπηρέτηση του κοινού

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ενημερώνει το κοινό ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, η ηλεκτρονική πλατφόρμα διευθέτησης ραντεβού για υποβολή αιτήσεων καταργείται. Όσα ραντεβού έχουν διευθετηθεί από τις 20 Μαρτίου 2023 και μετά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ακυρώνονται.

Για εξυπηρέτηση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία το κοινό ενημερώνεται ότι από σήμερα, 20 Μαρτίου 2023, μπορεί να προσέρχεται χωρίς ραντεβού, ενώ για τις πιο κάτω κατηγορίες αδειών εφαρμόζονται οι ακόλουθες ειδικές διευθετήσεις:

  • Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων
  • Ναυτιλιακές εταιρείες
  • Ενδοεταιρικά μετατιθέμενοι
  • Ψηφιακοί νομάδες
  • Start-up visa

Από τις 20 Μαρτίου 2023 τα ραντεβού επαναπρογραμματίζονται ως ακολούθως:

(α) Για πρώτη εγγραφή των πρώτων υπαλλήλων νέων εταιρειών που εντάσσονται στο μητρώο ξένων εταιρειών από τη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας χωρίς ραντεβού.

(β) Για τις υπόλοιπες αιτήσεις θα υπάρχουν προκαθορισμένα σταθερά εβδομαδιαία ραντεβού για συγκεκριμένους παρόχους βάσει όγκου και συχνότητας υποβολής αιτήσεων.

(γ) Μικρότερα γραφεία και ιδιώτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά κατά σειρά προτεραιότητας χωρίς ραντεβού.

Παρ. βλ. το πρόγραμμα εδώ.

  • Άδειες Μετανάστευσης (Α- ΣΤ)
  • Άδειες Μετανάστευσης Καν.6.2
  • Επί μακρόν διαμένοντες

Όσα ραντεβού έχουν διευθετηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέχρι τις 19 Μαΐου 2023 παραμένουν σε ισχύ.

Για διευθέτηση νέων ραντεβού ή αλλαγές στα υφιστάμενα ραντεβού το κοινό καλείται να αποστέλλει email ως ακολούθως:

(α) Για τις Άδειες Μετανάστευσης Α – ΣΤ: mageorgiou@crmd.moi.gov.cy

(β) Για τις Άδειες Μετανάστευσης Καν.6.2: aevangelou@crmd.moi.gov.cy και hdamianou@crmd.moi.gov.cy

(γ) Για επί μακρόν διαμένοντες: mageorgiou@crmd.moi.gov.cy

Σημείο εξυπηρέτησης φοιτητών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Διευθέτηση ραντεβού μέσω τηλεφώνου στο 22308630 ή μέσω email στο sgrigoriou@crmd.moi.gov.cy.

Για την εξυπηρέτηση στα Επαρχιακά Κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης το κοινό μπορεί να συμβουλευθεί τη σχετική ανακοίνωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.police.gov.cy.

 

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση