ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Προσοχή! Κίνδυνος στραγγαλισμού από βρεφικό σκουφάκι (pic)

Δείτε όλα τα επικίνδυνα προϊόντα

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 13/03/2023 (RAPEX – δελτίο 11) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 59 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ.

Τα 59 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

 • Είκοσι ένα (21) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή,
 • Έντεκα (11) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
 • Δέκα (10) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών,
 • Εννιά (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με δύο (2) από αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο,
 • Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με δύο (2) από αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο,
 • Δύο (2) στο Τμήμα Περιβάλλοντος,
 • Ένα (1) στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων), και
 • Ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων.

Για τον πίνακα με τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και τους αντίστοιχους συνεπαγόμενους κινδύνους, πατήστε εδώ.

Συστάσεις/Προειδοποιήσεις:

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, και παράλληλα να την ενημερώσουν σχετικά.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή, και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, ο καταναλωτής καλείται να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Επικοινωνία:

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της ή στα τηλέφωνα:

 • Γραμμή Καταναλωτή: 1429
 • Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: 22200926 / 22200925 / 22200923
 • Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού: 25819150
 • Επαρχιακό Γραφείο Πάφου: 26804613
 • Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου: 24816160

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση