ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
22° Λευκωσία,
22 Οκτωβρίου, 2021
sport fm - listen live

Προσοχή! Επικίνδυνο προϊόν στην αγορά

Δείτε τις φωτογραφίες

Επικίνδυνο προϊόν, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το πιο κάτω προϊόν είναι επικίνδυνο.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ

Συσκευή παρακολούθησης πολλαπλών αερίων, κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 36, Αρ. Ειδοποίησης Α12/ 01274/21

Το προϊόν δεν διαθέτει σήμανση CE, πληροφορίες ταυτοποίησης του κατασκευαστή και τεχνική τεκμηρίωση. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας και τεχνικές απαιτήσεις και θα μπορούσε να μετρήσει εσφαλμένα τις συγκεντρώσεις αερίων, αυξάνοντας τον κίνδυνο έκρηξης του αερίου. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εγκαύματα στον χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω προϊόν είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση