ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Προσοχή! Επικίνδυνη μάσκα στην αγορά

Δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προϊόντα που φαίνονται εδώ είναι επικίνδυνα.

Ηλεκτρικό σκούτερ άγνωστης προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 43, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01396/20
Μπορεί να εμφανιστούν ρωγμές στην κολώνα του τιμονιού, με κίνδυνο θραύσης της. Εάν η
κολώνα του τιμονιού σπάσει, ο χρήστης μπορεί να χάσει την ισορροπία του, να πέσει από το
σκούτερ και να τραυματιστεί. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας
για τα μηχανήματα.

Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 43, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01930/20
Το προϊόν φέρει σήμανση CE αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός
από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και να προστατεύει δεόντως. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για μέσα τα ατομικής προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και γενικά το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663 ή 22405603.

 

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

Εικόνα αρχείου

Τα νέα σημεία για τα rapid test

Οι πολίτες θα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της εργαστηριακής τους εξέτασης με γραπτό μήνυμα εντός 24 ωρών, αλλά και γραπτώς ...
 |  ΚΟΙΝΩΝΙΑ