ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
24 news

Προσλήψεις στην Αστυνομία και Πυροσβεστική - Παράταση υποβολής των αιτήσεων

Ημερομηνία Διεξαγωγής της Γραπτής Εξέτασης για Πρόσληψη Εξειδικευμένου Προσωπικού στην Αστυνομία

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή Προσλήψεων της Αστυνομίας και δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η νέα τελική ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων, είναι η Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020.

Οι αιτήσεις αφορούν την πλήρωση κενών θέσεων στην αστυνομικών και πυροσβεστών, καθώς και ειδικών Αστυνομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy στο πεδίο «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ», αφού προηγουμένως δημιουργήσουν σχετικό προφίλ. Η καλύτερη λειτουργία της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», επιτυγχάνεται με τους φυλλομετρητές Internet Explorer (έκδοσης 9 και νεότερη), Mozilla FireFox, Google Chrome και ΜS Edge.

Το δικαίωμα υποβολής αίτησης ανέρχεται στα €45 και θα καταβάλλεται μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC. Υποψήφιοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται και για τις δύο θέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο για κάθε αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 13.12.2019, ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Αστυνομίας www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com.cy ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236, 22808247 και 22808483.

Για θέματα τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τη δημιουργία του Προφίλ ή με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, στο τηλ. 22601395 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ariadnisupport@dits.mof.gov.cy.

Ημερομηνία Διεξαγωγής της Γραπτής Εξέτασης για Πρόσληψη Εξειδικευμένου Προσωπικού στην Αστυνομία

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής της Αστυνομίας, γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση για πλήρωση 4 εξειδικευμένων θέσεων Λογιστή / Ελεγκτή στην Αστυνομία που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20.01.2019, με αρ. προκήρυξης 5226 και αρ. γνωστοποίησης 791, θα διεξαχθεί το Σάββατο 01 Φεβρουαρίου, 2020 και ώρα 8.30 π.μ. στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, Λεωφόρος ΡΙΚ , 2120 στη Λευκωσία. Τόσο για την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης όσο και για την ύλη της γραπτής εξέτασης σε γενικές γραμμές, θα γίνει σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 17.01.20.

Με βάση τις πρόνοιες του Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, (Ν. 6(Ι)/98) , όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση, θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα: Αριθμητικός / Λογικός Συλλογισμός και Ελληνικά

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη της εξέτασης υπάρχουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Αστυνομίας στη διεύθυνση www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα, 22808483, 22808236 και 22808247.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

X