ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Έχεις ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας; Η τελευταία ημέρα

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

24news team

Μέχρι τις 10 Μαρτίου τα μεσάνυχτα είναι η προθεσμία για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το έτος 2024. Σημειώνεται ότι για την ανανέωση πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλόλητας και ασφάλεια του οχήματος.

Για ανανεώσεις που θα γίνονται μετά τη Δευτέρα 10.3.2024 επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατόν (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας για το 2023 και το όχημα δεν έχει δηλωθεί ως ακινητοποιημένο, με την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, τότε το όχημα θα διαγραφεί από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Αναφορικά με τα στοιχεία του 2023 για τις άδειες κυκλοφορίας, στο 85% των οχημάτων έγινε δωδεκάμηνη ανανέωση ενώ το 95% της ανανέωσης έγινε διαδικτυακά.

Ηλεκτροκίνητα οχήματα

Οχήματα μηδενικών εκπομπών το τέλος κυκλοφορίας είναι μηδενικό. Ο κ. Παντελή εξήγησε ότι ο υπολογισμός των τελών των οχημάτων είναι στη βάση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Όσο πιο φιλικά είναι τα οχήματα τόσο πιο χαμηλά είναι τα τέλη κυκλοφορίας, είπε.

ΜΟΤ στις μοτοσικλέτες

Στο τελικό στάδιο ετοιμασίας των διαδικασιών για να κληθούν οι μοτοσικλέτες για να γίνεται τεχνικός έλεγχος είναι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Η κλήση των μοτοσικλετών που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο μητρώο του ΤΟΜ θα γίνει σταδιακά, πρόσθεσε ο κ. Παντελή.

Όλες οι πληροφορίες

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε σχέση με την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το έτος 2024:

  • Οι άδειες κυκλοφορίας για το έτος 2024 θα ανανεώνονται από την Πέμπτη 4.1.2024.
  • Η τελευταία ημέρα ανανέωσης θα είναι η Δευτέρα 10.3.2024 και ώρα 24:00 (μεσάνυχτα).
  • Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννιά και δώδεκα μηνών.
  • Οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 10.3.2024 χωρίς επιβάρυνση. Για ανανεώσεις που θα γίνονται μετά τη Δευτέρα 10.3.2024 επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατόν (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.
  • Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει:
  • Πιστοποιητικό καταλληλότητας
  • Ασφάλεια.

Το ΤΟΜ συμβουλεύει το κοινό να φροντίσει για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός του έγκαιρα και, σε κάθε περίπτωση, να μην περιμένει τις τελευταίες μέρες προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος, που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

Υπενθυμίζεται ότιόσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το έτος 2023 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το έτος 2024 θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΟΜ ειδοποίηση για ακινητοποίηση του οχήματος. Η ακινητοποίηση γίνεται και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται.

Οχήματα για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας για το έτος 2023 και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ εάν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για το έτος 2023 και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2024 μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 10.3.2024.

Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει να υποβληθεί στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων για να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους διαδικτυακά, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και στα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΟΜ.

Δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

X