ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Αυτές είναι οι ποινές για επεισόδια στους αθλητικούς χώρους

Τι προβλέπει ο νόμος

24news team

Τα έκτροπα της Κυριακής (26/3), που σημειώθηκαν τόσο εντός όσο και εκτός του σταδίου «Ελευθερία» βρίσκονται στο επίκεντρο με τους αρμόδιους να καλούνται βρουν τις λύσεις για το φαινόμενο της βίας.

Με αφορμή τα νέα έκτροπα, το 24News έψαξε τις ποινές που προβλέπονται για καταστολή της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους και οι οποίες είναι διαφορετικές και ανάλογα με το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει κάποιος.

Αναλυτικά:

Απαγόρευση μεταφοράς επιθετικού όπλου
Οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή ή ενόσω βρίσκεται καθ' οδόν προς ή από τον αθλητικό χώρο και χωρίς νόμιμο λόγο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί επιθετικό όπλο ή αντικείμενο που δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως επιθετικό όπλο, είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και το όπλο κατάσχεται.

Παράνομη είσοδος σε αγωνιστικό ή αθλητικό χώρο
(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται σε αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια ή νόμιμη δικαιολογία, για την οποία φέρει το βάρος της αποδείξεως, θεωρείται ότι εισέρχεται προς το σκοπό διάπραξης αδικήματος και είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και επιπλέον το Δικαστήριο εκδίδει εναντίον του διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο μεταξύ τριών (3) και πέντε (5) ετών, το οποίο ισχύει άμεσα από την ημερομηνία της καταδίκης του.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται σε αθλητικό χώρο, κατά τη διάρκεια αγώνα ή εκδήλωσης, χωρίς έγκυρο εισιτήριο εισόδου ή έγκυρη κάρτα διαπίστευσης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εξουσιοδοτεί την είσοδο σ΄ αυτό είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ και επιπλέον το Δικαστήριο εκδίδει εναντίον του διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο μεταξύ δύο (2) και τριών (3) ετών, η οποία ισχύει άμεσα από την ημερομηνίας της καταδίκης του.

Μέθη και επήρεια ουσιών εξάρτησης
Οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α) μέσα σε αθλητικό χώρο διατελεί σε κατάσταση μέθης ή βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών εξάρτησης ή

(β) διατελεί σε κατάσταση μέθης ή βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών εξάρτησης και συμπεριφέρεται οχλαγωγικώς ή ατάκτως ή μεταφέρει αλκοολούχα ποτά στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή ή ενόσω βρίσκεται καθ΄οδόν προς ή από τον αθλητικό χώρο

είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Χρησιμοποίηση επικίνδυνων αντικειμένων

Οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης χρησιμοποιεί σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή επικίνδυνο αντικείμενο με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και το αντικείμενο κατάσχεται.

Ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων

Πρόσωπο το οποίο, κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης, ρίπτει εντός του αγωνιστικού χώρου ή στην περιοχή που βρίσκονται οι φίλαθλοι της άλλης αθλητικής ομάδας οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο, είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξύβριση

Οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή εξυβρίζει άλλο πρόσωπο με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει παριστάμενο πρόσωπο σε επίθεση είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απόκρυψη προσώπου

Πρόσωπο το οποίο, μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή αποκρύβει με οποιοδήποτε τρόπο το πρόσωπο του, ήτοι σε σημείο που αυτό να μην μπορεί να αναγνωριστεί, χωρίς αιτιολογία, για την οποία φέρει το βάρος της απόδειξης, θεωρείται ότι το αποκρύβει προς το σκοπό διάπραξης αδικήματος και είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συμπλοκή και επίθεση

Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε συμπλοκή ή επίθεση με οποιοδήποτε τρόπο εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και η επίθεση ή συμπλοκή οφείλεται ή συνδέεται με αγώνα ή εκδήλωση είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου αγώνα

Το δικαστήριο δύναται, μετά από αίτηση του Αρχηγού Αστυνομίας που υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν τη διεξαγωγή καθορισμένου αθλητικού αγώνα ή εκδήλωσης, να αποφασίσει την έκδοση διατάγματος απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο οποιουδήποτε προσώπου, υπό τους όρους που δυνατόν να κρίνει αναγκαίους, εάν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο αυτό συνέβαλε σε πράξεις βίας, προκάλεσε ή συμμετείχε σε πράξη βίας, ή παραβατικής συμπεριφοράς εντός ή εκτός Κύπρου, χωρίς κατ' ανάγκη αυτή να συνδέεται με αθλητικό γεγονός και ικανοποιηθεί ότι υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύει ότι το διάταγμα θα αποτρέψει την επανάληψη πράξεων βίας ή παραβατικών συμπεριφορών.

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση