ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Αίρεται η απαγόρευση παραχώρησης αδειών χρήσης πυροτεχνημάτων

Όλες οι λεπτομέρειες από την Υπηρεσία Μεταλλείων

Ανακοινώσεις

Η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά από επανεξέταση του όλου θέματος και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των συναρμόδιων Τμημάτων, ανακοινώνει ότι αίρεται η απαγόρευση παραχώρησης αδειών χρήσης πυροτεχνημάτων.

Τονίζεται ότι, κατά την εξέταση της κάθε αίτησης θα εφαρμόζονται αυστηρά οι πρόνοιες της Περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας και της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορούν θέματα ασφάλειας. Επίσης, θα προσμετρώνται οι συνθήκες και οι ειδικές περιστάσεις της κάθε περίπτωσης (ώρες ρίψης, χώρος ρίψης, θερμοκρασίες, ανησυχία που ενδεχομένως να προκληθεί σε πολίτες και ζώα) και θα εφαρμόζονται οι κατάλληλες προφυλάξεις με σκοπό την πρόληψη οποιασδήποτε δυσάρεστης κατάστασης, όπως πρόκλησης πυρκαγιάς, τραυματισμού, κ.λπ.

Ειδικά για τις επιτρεπόμενες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην ενδοχώρα, θα αδειοδοτούνται μόνο κατόπιν έγκρισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εάν ο χώρος της ρίψης των πυροτεχνημάτων απέχει 2 χιλιόμετρα ή λιγότερο από κρατικό ή ιδιωτικό δάσος, θα απαιτείται επιπλέον η σχετική έγκριση του Τμήματος Δασών.

Τα είδη πυροτεχνίας τα οποία επιτρέπονται από το ευρύ κοινό, αυτά τα οποία επιτρέπονται μόνο κατόπιν άδειας και μόνο από πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις, καθώς και οι επιτρεπόμενες εκδηλώσεις που δύναται να αδειοδοτηθούν, φαίνονται στην γνωστοποίηση του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών (Κ.Δ.Π. 109-2020). Η γνωστοποίηση είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων.

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

X