ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Κοινή ανακοίνωση συνδέσμων διαιτολόγων/διατροφολόγων Κύπρου και Γυμναστών

Μετά από φαινόμενα αλλά και καταγγελίες ότι μη καταρτισμένα άτομα παρέχουν παράνομα και παράτυπα υπηρεσίες Διαιτολογίας/ Διατροφολογίας και Γυμναστικής, οι Σύνδεσμοι Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου (Συ.Δι.Κυ) και Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α), καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στο ποιους επιλέγουν για παροχή διαιτολογικών/διατροφικών συμβουλών και υπηρεσιών Γυμναστικής αντίστοιχα.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Το επάγγελμα του Γυμναστή διέπεται και κατοχυρώνεται από:
1. Νομοθεσία (Ο Περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμος του 1995 (Ν. 17(Ι)/1995) και Τροποποιητικός του 2004),
2. και τους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του ΚΟΑ του 1995 και τροποποιητικούς του 2012).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι μόνοι που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες Γυμναστικής είναι οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Το συγκεκριμένο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος, έχει γνώμονα το δημόσιο και ιδιωτικό συμφέρον, αλλά και την ασφάλεια των ασκούμενων.
Η Φυσική Αγωγή και η Αθλητική Επιστήμη είναι επιστημονικοί κλάδοι οι οποίοι απαιτούν τετραετή φοίτηση σε προγράμματα αναγνωρισμένα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, με συγκεκριμένες απαιτήσεις για ολοκλήρωση της φοίτησης. Οι απαιτήσεις για την εξάσκηση επαγγελμάτων συναφών με την άσκηση και παροχή υπηρεσιών προπόνησης είναι τέτοιες, που προϋποθέτουν σαν ελάχιστο προσόν πανεπιστημιακού επιπέδου φοίτηση, η οποία παρέχει εις βάθος γνώσεις, αναφορικά με προπονητικές προσεγγίσεις, τη λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος, ειδικών και κλινικών πληθυσμών και γνώσεις όσο αφορά ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις για όλο το φάσμα ασκούμενων και αθλητών.
Οποιοσδήποτε κατέχει δίπλωμα, βεβαίωση, εκπαίδευση κτλ. εκτός του προαναφερόμενου νομικού πλαισίου ΔΕΝ έχει δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες Γυμναστικής και σε αντίθετη περίπτωση πράττει ποινικό αδίκημα.
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ
Το επάγγελμα του Διαιτολόγου και των ειδικοτήτων αυτού διέπεται και κατοχυρώνεται από:
Νομοθεσία (Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996 (Ν. 31(I)/1996) με τροποποιήσεις του 2001 (Ν. 42(I)/2001) & 2004 (Ν. 171(I)/2004).
Οι μόνοι που μπορούν να προσφέρουν διαιτολογικές και διατροφικές συμβουλές είναι πτυχιούχοι διατροφολόγοι και εγγεγραμμένοι και πτυχιούχοι διαιτολόγοι, κλινικοί διαιτολόγοι, αθλητικοί διαιτολόγοι και ειδικοτήτων διαιτολόγων.
Συγκεκριμένα, ο πτυχιούχος διατροφολόγος και ο εγγεγραμμένος διαιτολόγος ή/και κλινικός διαιτολόγος, είναι κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου στην επιστήμη της διατροφής ή/και διαιτολογίας από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο με διάρκεια φοίτησης 3-4 χρόνων με μερική πρακτική άσκηση για πτυχίο και 18-24 μήνες με πρακτική άσκηση για μεταπτυχιακό, αναλόγως του πτυχίου και της χώρας φοίτησης.
Οποιοσδήποτε κατέχει πτυχίο εκτός του προαναφερόμενου ή έχει δίπλωμα ή οποιαδήποτε ολιγοήμερη ή σύντομη εκπαίδευση σε πρόγραμμα διατροφής ΔΕΝ καθίσταται αρμόδιος να φέρει τον τίτλο του διαιτολόγου/ διατροφολόγου, ούτε να δίνει διαιτολόγια ή να εκτελεί διατολογική πράξη και να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία περί Εγγραφής Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (Ν.31(Ι)/1996), ο αρμόδιος για θέματα διατροφής και διαιτολογίας είναι μόνο ο εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (ΣΕΕΤΤΔ) ως κλινικός διαιτολόγος ή διαιτολόγος. Οποιοσδήποτε δεν έχει την σχετική άδεια διαπράττει ποινικό αδίκημα. Η οποιαδήποτε ολιγοήμερη ή σύντομη «εκπαίδευση» που έχουν λάβει κάποια άτομα σε συγκεκριμένα προγράμματα Διατροφής αλλά και Γυμναστικής, σαφώς ΔΕΝ τα καθιστά αρμόδια στους αντίστοιχους τομείς, όπως είναι οι εγγεγραμμένοι διαιτολόγοι/ κλινικοί διαιτολόγοι ή πτυχιούχοι διατροφολόγοι μέλη του Συ.Δι.Κυ και οι κατά νόμο εγκεκριμένοι Γυμναστές βάση των προαναφερόμενου νομικού πλαισίου.