ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

ΑΕΚ: Η Συνέλευση της Balltown

Με δελτίο Τύπου η ΑΕΚ ενημερώνει για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Balltown Holdings Public Limited (η "Εταιρεία").

Αναλυτικά:

Πραγματοποιήθηκαν απόψε (20/12) στην αίθουσα Ζήνων του Radisson Blu Hotel στην Λάρνακα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Balltown Holdings Public Limited (η "Εταιρεία").

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση εξετάστηκε η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε την 31/12/2018. Στην συνέχεια έγινε εκλογή Διοικητικών Συμβούλων, καθορίστηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2019 και έγινε διορισμός ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΕΝΠ: Τελευταία Ενημέρωση

X