ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Ευνοϊκή μεταχείριση συνεργατών του ΡΙΚ

Τι διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία και παραπέμπει το θέμα στον Γ. Εισαγγελέα

Ευνοϊκή μεταχείριση δύο συνεργατών αορίστου χρόνου που αναβαθμίστηκαν από την Κλίμακα Α4-7 στην 7η βαθμίδα της Α10, διαπιστώνει στην ειδική έκθεσή της για το ΡΙΚ, η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία παραπέμπει το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα για τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι η αναβάθμιση έγινε «κατά παράβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς καμία διαβούλευση ή ενημέρωση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, και με παραβίαση των αρχών χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης αφού άλλοι συνεργάτες με ανάλογο εργασιακό προφίλ δεν έτυχαν της ίδιας μεταχείρισης».

Σημειώνεται στην έκθεση ότι «το 2013 οι δύο συνεργάτες καταχώρησαν στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών αιτήσεις με απαίτηση για τοποθέτησή τους σε υψηλότερες κλίμακες από αυτές που υπηρετούσαν, με το αιτιολογικό ότι τους είχαν ανατεθεί και εκτελούσαν καθήκοντα Συντάκτη και όχι του Βοηθού Συντάκτη, όπως ήταν η θέση τους».

Στις 18.6.2019, όπως αναφέρεται, «το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με το αιτιολογικό της απόσυρσης των αιτήσεων ενώπιον του Δικαστηρίου, στα πλαίσια ενός εξώδικου συμβιβασμού και δήθεν επειδή έτσι θα προστατευόταν ο ευρύτερος δημόσιος τομέας από τις αρνητικές συνέπειες μιας δικαστικής απόφασης, ως εάν το Διοικητικό Συμβούλιο να είχε αρμοδιότητα, χωρίς μάλιστα καμία διαβούλευση με την Κυβέρνηση, να αναλάβει αυτόκλητα τον ρόλο του προστάτη του δημόσιου συμφέροντος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποφάσισε να αναβαθμίσει τον ένα συνεργάτη από την Κλίμακα Α4-7(ii), στην οποία ήταν ενταγμένος (μεικτός μισθός €2.925 + περίπου €200 ως επίδομα σύνταξης) στην 7η βαθμίδα της Κλίμακας Α10 (μεικτός μισθός €3.676) και να τοποθετήσει στην ίδια κλίμακα τον άλλο συνεργάτη, ο οποίος, όπως αναφέρεται πιο πάνω, εργαζόταν με ειδικό συμβόλαιο».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, προστίθεται, «θα αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις διερεύνησης του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο και κατά πόσο θα μπορούσε να αναζητηθούν αστικές αποζημιώσεις για την αναβάθμιση των δύο υπό αναφορά συνεργατών και οποιωνδήποτε άλλων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που ενδεχομένως να πετύχουν ανάλογη αναβάθμιση, επικαλούμενοι το προηγούμενο που ενδεχομένως να κριθεί ότι δημιουργήθηκε από τη συγκεκριμένη απόφαση».

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι «η θέση του Ιδρύματος, πως δήθεν ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει την ευχέρεια, μόνο με δική του απόφαση και χωρίς έγκριση μέσω συμπληρωματικού ή του επόμενου Προϋπολογισμού, να αναβαθμίζει κλίμακες εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, επειδή ο κατάλογος με τις θέσεις και τις αντίστοιχες κλίμακες περιλαμβάνεται στο υπόμνημα του Προϋπολογισμού και όχι στο κείμενο που ψηφίζεται και δημοσιεύεται σε Νόμο, είναι από κάθε άποψη ανυπόστατη και απαράδεκτη».

Η Υπηρεσία «κρούει για ακόμη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου, ως προς το ενδεχόμενο της αναβάθμισης υπαλλήλων αορίστου χρόνου σε θέσεις της ιεραρχίας, χωρίς την ανοικτή προκήρυξη θέσεων. Αυτό ενδεχομένως να αποτελέσει προηγούμενο για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά κυρίως για το Κεντρικό κράτος».

Η Υπηρεσία χαρακτηρίζει επίσης «ως απαράδεκτο πρόσωπα που προσλήφθηκαν ως έκτακτοι ή με μίσθωση υπηρεσιών και στην πορεία μετατράπηκαν σε έκτακτους αορίστου χρόνου και τα οποία εξ αρχής γνώριζαν τους συγκεκριμένους όρους εργοδότησής τους να παρουσιάζονται ως δικαιούμενα προοπτικής ανέλιξης σε θέσεις προαγωγής που ουδέποτε προβλέπονταν στους όρους εργοδότησής τους».

Για τις αποφάσεις του ΔΣ του ΡΙΚ, να μετατρέψει τους ανταποκριτές εσωτερικού από παροχείς υπηρεσιών σε συνεργάτες ορισμένου χρόνου, η Υπηρεσία, με επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, ημερ. 2.11.2018, «είχε εκφράσει έντονα την αντίθεσή της, θεωρώντας ότι οι εν λόγω αποφάσεις δεν είναι σύννομες και παραβιάζουν τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και της διαφάνειας, αφού στερεί το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης σε ένα δημόσιο οργανισμό, από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, αλλά στερεί και τον ίδιο τον Οργανισμό από την επιλογή των καταλληλότερων ατόμων, αφού δεν θα προηγηθεί οποιασδήποτε μορφής διαγωνισμός για πλήρωση των θέσεων».

Στις 21.12.2018, όπως αναφέρεται στην έκθεση, υπογράφηκαν οι Συμβάσεις Εργασίας Μισθωτού Ορισμένου Χρόνου, με 4 από τους 5 ανταποκριτές (1 ανταποκριτής παραιτήθηκε) που μετατράπηκαν σε μισθωτούς. Μέχρι τις 18.4.2019, η ανταποκρίτρια στην Αμμόχωστο, παρόλο που δεν είχε υπογράψει τη Σύμβαση που της προσφέρθηκε, εντούτοις μετατράπηκε σε μισθωτό ορισμένου χρόνου από την 1.1.2019.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει, επίσης, έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €10,65 εκ. και σύνολο υποχρεώσεων που υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού κατά €128,5 εκ. Τα εν λόγω στοιχεία, όπως αναφέρει, καταδεικνύουν ότι «η ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας».

Σύμφωνα με την έκθεση, το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει αναλογιστικό έλλειμμα στις 31.12.2018 ύψους €119.552.820. Σημειώνεται ότι μετά από καταγγελία για πιθανή κακοδιαχείριση του Ταμείου, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Η Νομική Υπηρεσία με επιστολή, ημερ. 21.12.2017, προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, ζητούσε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης οποιωνδήποτε αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο, προστίθεται.

Αναφορικά με τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ από δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται όπως αντί να καταβάλλεται από το ΡΙΚ μηνιαία αμοιβή στην ίδια τη δημοσιογράφο, οι δύο Ημικρατικοί Οργανισμοί να συμφωνήσουν στο έμβασμα κάποιου συμφωνηθέντος ποσού στο ΚΥΠΕ. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι το ΡΙΚ δεν φέρει καμία ένσταση και προτίθεται να συζητήσει το θέμα με τη διεύθυνση του ΚΥΠΕ, αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρει επίσης ότι «στις 31.12.2018 τα έσοδα διαφημίσεων ανήλθαν στα €2.392.855 σε σύγκριση με €1.760.959 το 2017, σημειώθηκε δηλαδή σημαντική αύξηση ύψους €631.896 ή 35,9%, που οφείλεται κυρίως στις διαφημίσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του FIFA 2018 (συνολικής αξίας €371.704) καθώς και στο γεγονός ότι από 1.1.2018 στα έσοδα περιλαμβάνονται και τα έσοδα που προκύπτουν από συμφωνίες barter ομοειδών ύψους €222.722 λόγω αλλαγής του ΔΛΠ αρ. 15».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι επειδή η σύναψη ειδικών συμφωνιών «barter agreements» παραπέμπει σε αγορά υπηρεσιών ή αγαθών, συστήνει «όπως τηρούνται οι διατάξεις του περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου, για να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης».

Σημειώνεται ότι το σύνολο των εμπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2018 ανήλθε σε €1.713.371, μετά από την αφαίρεση ειδικής και γενικής πρόβλεψης για επισφαλή χρέη ύψους €1.761.867, σε σύγκριση με €2.354.828 και €1.449.712, αντίστοιχα, κατά τις 31.12.2017. Η Υπηρεσία αναφέρει ότι «το Ίδρυμα θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών» και επαναλαμβάνει τη σύσταση της ότι «το Ίδρυμα θα πρέπει να διερευνήσει τους λόγους για τη συσσώρευση και μη έγκαιρη απαίτηση των παλαιών οφειλών και εάν και εφόσον διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις, να εξεταστεί το ενδεχόμενο απόδοσης ευθυνών στους αρμόδιους λειτουργούς του Ιδρύματος».

Η Υπηρεσία αναφέρει ακόμη ότι η συσσωρευμένη οφειλή του Ιδρύματος για τα περιθωριακά ωφελήματα ανήλθε στις 31.12.2018 στα €8,6εκ. Σημειώνει ότι ποσό ύψους €146.195 έχει καταβληθεί στο Διευθυντικό Προσωπικό και πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, μη αποκλειομένων και των δικαστικών, για την επιστροφή τους σε λογαριασμό του Ιδρύματος. Η Υπηρεσία εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο διάθεσης ποσού €3,5 εκ., που είναι κατατεθειμένο στον τραπεζικό λογαριασμό «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα» και εισηγείται τον άμεσο τερματισμό της παραχώρησης του ωφελήματος αυτού.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει, επίσης, όπως ο Προϋπολογισμός ετοιμάζεται στα χρονικά πλαίσια που προνοούνται στον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμο (Ν.194/87) και στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (Ν.20(Ι)/2014).

Στα σημαντικότερα ευρήματα/συστάσεις του ελέγχου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

Σημαντική καθυστέρηση στη λήψη ενεργειών, στη βάση των συστάσεων της μελέτης που έγινε για τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ.

Προτεινόμενο Οργανόγραμμα με αύξηση οργανικών θέσεων και αναβάθμιση Κλιμάκων.

Τα Σχέδια Υπηρεσίας έξι Διευθυντών προνοούν την Κλίμακα Α14, αντί την Κλίμακα Α15(ii) στην οποία αμείβονται.

Μη προσκόμιση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων από 9 άτομα του προσωπικού.

Ελλιπής ενημέρωση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησής τους από αυτήν.

Αντικανονική παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών.

Μεγάλη αύξηση στη δαπάνη για υπερωρίες και επίδομα βάρδιας-ελλιπής έλεγχος υπερωριών (μη κτυπήματα κάρτας, μη τήρηση ωραρίου).

Μεγάλη καθυστέρηση στη μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών από την καταχώριση μέχρι και την προβολή των διαφημίσεων.

Ανανέωση συνεργασίας με τον Νομικό Σύμβουλο, χωρίς να τηρηθούν οι πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου ημερ. 27.4.2016 που επιβάλλουν προκήρυξη διαγωνισμού και ανάθεση μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Ενοικίαση οχημάτων χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού.

Σύσταση για ορθολογιστική λειτουργία του ΔΣ, για την εξοικονόμηση χρόνου και οικονομικών πόρων του Ιδρύματος και την πιο αποτελεσματική λειτουργία του.

Σύσταση για καταγραφή της διαδικασίας/πολιτικής εξασφάλισης χορηγιών.

Συνομολόγηση συμφωνιών ορισμένου χρόνου με ηθοποιούς και παρουσιαστές, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί, αντί να συνομολογούνται συμφωνίες με το καθεστώς παροχέα υπηρεσιών.

Μετατροπή συμβασιούχου με το καθεστώς της αγοράς/μίσθωσης υπηρεσιών σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου.

Σύσταση για κατανομή των δαπανών σε κέντρα κόστους, ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα κόστη των προγραμμάτων.

Αδυναμίες/ελλείψεις στη διαχείριση της Δισκοθήκης (έλλειμμα 4.391 δίσκων και μηκαταχώριση 57.112 δίσκων στο σύστημα καταχώρισης αρχειακού υλικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Media: Τελευταία Ενημέρωση

Νέο Box Set: «Catch 22»

Νέο Box Set: «Catch 22»

Η υποψήφια για 2 Χρυσές Σφαίρες σειρά του George Clooney έρχεται στη Nova Cyprus!
 |  MEDIA
Νέα Σειρά: «Liar»

Νέα Σειρά: «Liar»

Όλα τα επεισόδια του 1ου κύκλου αποκλειστικά τον Σεπτέμβριο στο Nova On Demand!
 |  MEDIA
X