ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο

Η πρόταση της Υπ. Ενέργειας

ΚΥΠΕ

Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια του δημοσίου ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο, υιοθετώντας σχετική πρόταση της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), Νατάσας Πηλείδου, αναφέρει δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο. Σημειώνεται ότι τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους δημόσιους φορείς, με σύσταση για εφαρμογή τους και από τον ιδιωτικό τομέα.

Το δελτίο Τύπου αναφέρει ότι η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από δημόσιους φορείς, προκύπτει από τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχουν την ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, τις αναγκαίες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για μείωση της ζήτησης ενέργειας, την ανάγκη για αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης και των ψηλών τιμών ενέργειας, την υποχρέωση για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από δημόσιους φορείς και την ανάγκη για ενίσχυση του υποδειγματικού ρόλου των δημοσίων κτηρίων, όπως προνοείται στο άρθρο 14 του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου.

«Το Υπουργικό Συμβούλιο θα ενημερώνεται ετησίως για την πρόοδο εφαρμογής των μέτρων», υπογραμμίζεται.

Μεταξύ άλλων, η ρύθμιση του θερμοστάτη του συστήματος θέρμανσης συνιστάται να μην υπερβαίνει τους 21°C (με περιθώριο προσαρμογής τους +2°C για μη κεντρικά συστήματα θέρμανσης) και η ρύθμιση του θερμοστάτη του συστήματος κλιματισμού να μην είναι κατώτερη από 26°C όταν αυτά χρησιμοποιούνται για σκοπούς ψύξης. Ακόμη, προνοείται η απενεργοποίηση της ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες όπου δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, η απενεργοποίηση του εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες όπου δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, καθώς και η απενεργοποίηση του φωτισμού σε χώρους και ώρες όπου δεν υπάρχουν εργαζόμενοι εκτός αν προκύπτουν θέματα ασφάλειας.

Επιπλέον, συνιστάται η καταγραφή της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας (και για ηλεκτρική ενέργεια αναλυτικά ανάλογα με την περίοδο τιμολόγησης). Προτείνεται τα στοιχεία αυτά να αποστέλλονται σε ετήσια βάση στο Υπουργείο Ενέργειας για αξιολόγηση και ανάλυση. Στις περιπτώσεις όπου στο κτήριο υπάρχει χώρος κουζίνας, οι συσκευές θα πρέπει να απενεργοποιούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες (π.χ. μηχάνημα ψύκτη/βραστήρα νερού με φιάλη) αλλά και στην περίπτωση όπου υπάρχει ψυγείο, ο θερμοστάτης στον θάλαμο συντήρησης να βρίσκεται ρυθμισμένος στους 7°C και στον καταψύκτη στους –18°C.

Προκειμένου να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες ενέργειας από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κατά τη λειτουργία αναμονής (standby), θα πρέπει από όλες τις συσκευές γραφείου να διακόπτεται η ηλεκτρική παροχή κατά τις μη εργάσιμες ώρες. Για κοινής χρήσης συσκευές αυτό συνιστάται να γίνεται με χρήση χρονοδιακόπτη. Στην περίπτωση κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου, προτείνεται η διακοπή παροχής ηλεκτρισμού κατά τις μη εργάσιμες ώρες, με την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής των μονάδων συνιστά μια τέτοια ενέργεια και ότι η συχνή διακοπή και επαναφορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιφέρει φθορά στις μονάδες.  

Ακόμη, συνιστάται η αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων συγκεκριμένου τύπου και διατάξεων αυτοματισμού για τον έλεγχο της σβέσης ή/και μείωσης της φωτεινότητάς τους. Ο φωτισμός σε δημόσια μνημεία, πάρκα, σχολεία και στα δημόσια κτήρια προτείνεται να διακόπτεται ή να ελαττώνεται σημαντικά μετά τη 1 π.μ., εκτός αν προκύπτουν θέματα ασφάλειας.

Προτείνεται η επαναξιολόγηση των ωρών και της διάταξης του εξωτερικού φωτισμού των δημόσιων κτηρίων και να αντικατασταθεί εάν απαιτείται είτε με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης είτε με ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός σε ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα δημόσια κτήρια θα πρέπει να επιθεωρούνται, συντηρούνται και ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι εξωτερικές πόρτες να διατηρούνται κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών, εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία σύστημα θέρμανσης/ψύξης χώρου (σύστημα αυτόματου κλεισίματος). Ακόμη, συνιστάται η παροχή πληροφοριών στους εργαζόμενους (αφίσες, οθόνες) για τα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή ως υποχρεωτικά στο κτήριο.

Κατά την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, τα νέα συστήματα συνιστάται να επιλέγονται με βάση την καλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με το κόστος αγοράς συνυπολογίζοντας την εξοικονόμηση ενέργειας για την περίοδο τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Οι μετακινήσεις των οχημάτων να γίνονται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής οχήματος, με οχήματα τα οποία έχουν τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας l/km σε σχέση με τον προορισμό.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

X