ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ανακοίνωση WOW BURGERS LTD

Burger King® Cyprus

Σε συνέχεια διαφόρων διαδικτυακών αναρτήσεων που αφορούν την ανάπτυξη του εµπορικού σήµατος του Burger King® στα κατεχόµενα εδάφη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η WOW BURGERS LTD, η οποία λειτουργεί καταστήµατα Burger King® στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ενηµερώνει το Κυπριακό καταναλωτικό κοινό και τους χιλιάδες των πελατών της ότι δεν έχει ουδεµία σχέση, ούτε η ίδια, ούτε ο εκ των ∆ιευθυντών της Λύσανδρος Ιωάννου, ούτε και όποια άλλη συνδεδεµένη ή µη εταιρεία τους, µε τις δραστηριότητες του Burger King® στα κατεχόµενα.

Η WOW BURGERS LTD αναφέρει επίσης ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση εµπλοκή µε τη διαδικασία που οδήγησε σε αυτές τις δραστηριότητες.

Η WOW BURGERS LTD, οι ∆ιευθυντές και το προσωπικό της, είναι προσηλωµένοι στο να προσφέρουν καθηµερινά στους χιλιάδες των πελατών τους τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τους.

www.burgerking.com.cy 

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση