ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λευκωσία,
24 Ιανουαρίου, 2022
sport fm - listen live

Προσοχή! Επικίνδυνο προϊόν στην αγορά (pics)

Δείτε τις φωτογραφίες

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το πιο κάτω επικίνδυνο προϊόν, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μεταλλικός ψαλιδωτός γρύλος κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 43, Αρ. Ειδοποίησης A11/00090/21

Αυτός ο εξοπλισμός δεν είναι επαρκώς ανθεκτικός στο φορτίο που αναγράφεται (μέγιστο φορτίο 1,5t). Είναι πιθανόν κατά την χρήση του να σπάσει και να τραυματίσει τον χρήστη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την Οδηγία για τα Μηχανήματα σύμφωνα με το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1494.

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση