ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

News Room

Η Bundesliga εισφέρει το 0.3 του ΑΕΠ της Γερμανίας

Η Bundesliga εισφέρει το 0.3 του ΑΕΠ της Γερμανίας

Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στη Γερμανία δημιούργησε προστιθέμενη αξία 11 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας εκθετική αύξηση σε σύγκριση με τα 7,9 δισεκατομμύρια την περίοδο 2013-14 και τα 5,1 δισεκατομμύρια το 2007-08, που πρακτικά σημαίνει ότι τα δημόσια ταμεία ωφελήθηκαν με περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
X