ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

News Room

Αυτά προνοεί το πρωτόκολλο για χώρους άθλησης ΕΞΕΛΙΞΗ

Αυτά προνοεί το πρωτόκολλο για χώρους άθλησης

Το παρόν έγγραφο κατευθυντηρίων οδηγιών και μέτρων προφύλαξης ισχύει επιπρόσθετα, στα έγγραφα κατευθυντηρίων οδηγιών και μέτρων προφύλαξης για διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων και για την λειτουργία επιχειρήσεων κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, καθώς και τα πρωτόκολλα για ασφάλεια στην εργασία που έχουν ήδη δημοσιευτεί για προστασία στο χώρο εργασίας, όπου εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται για τους αγώνες και τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, για τα οποία θα ισχύει το σχετικό Πρωτόκολλο για Διεξαγωγή Αγώνων Ποδοσφαίρου που έχει εκδοθεί από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
X