ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός του 2018

Πάει στην Βουλή για έγκριση

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τον Προϋπολογισμό του 2018 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2018-2020, που όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, είναι ισοσκελισμένος και εξόχως αναπτυξιακός. Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης, προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα €7.535 εκ., ενώ τα δημόσια έσοδα θα ανέλθουν στα €7.724εκ. Καταγράφεται αύξηση 3,4% τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες, με αναμενόμενο δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 1% του ΑΕΠ.

Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος παρουσίασε τον Προϋπολογισμό και το ΜΔΠ στο Υπουργικό Συμβούλιο δήλωσε μετά τη συνεδρία πως ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά νέα έργα και νέες πολιτικές.

"Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για να οδηγηθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Υπάρχει μια αύξηση στα αναμενόμενα έσοδα κατά 3,4% και μια αντίστοιχη αύξηση στις δημόσιες δαπάνες κατά επίσης 3,4%", πρόσθεσε.

Υπογράμμισε πως η αύξηση στα έσοδα δεν προέρχεται από εισπρακτικά μέτρα, αλλά από την περαιτέρω αναθέρμανση και ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής της οικονομίας.

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση