ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
24 news

Αυξάνεται η αισιοδοξία των Ευρωπαίων για το μέλλον της ΕΕ

Αυξάνονται οι πολίτες της ΕΕ που αισιοδοξούν για το μέλλον της Ενωσης, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η εμπιστοσύνη στην ΕΕ αυξάνεται συνεχώς, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2010, ενώ η υποστήριξη για το ευρώ καταγράφει επίσης το υψηλότερο ποσοστό της από το 2004 και μετά.

Το «εαρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο του 2017» πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από τις 20 έως τις 30 Μαΐου 2017.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (56%) αισιοδοξούν για το μέλλον της ΕΕ – αύξηση έξι ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το φθινόπωρο του 2016. Οι πλέον σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται στη Γαλλία (55%, +14 μονάδες από το περασμένο φθινόπωρο), στη Δανία (70%, +13 μονάδες) και στην Πορτογαλία (64%, +10 μονάδες).

Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ εξακολουθεί να αυξάνεται και ανέρχεται στο 42% (έναντι 36% το φθινόπωρο του 2016 και 32% το φθινόπωρο του 2015). Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Γαλλία (41%, +15 μονάδες), στη Δανία (56%, +11 μονάδες) και στην Εσθονία (55%, +11 μονάδες). Επίσης, αυξήθηκε κατά 10 μονάδες στη Γερμανία, φθάνοντας το 47%.

Οι κυριότερες ανησυχίες παραμένουν η ανεργία και η μετανάστευση

Τα επίπεδα εμπιστοσύνης στα εθνικά κοινοβούλια και κυβερνήσεις έχουν επίσης αυξηθεί στο 36% και 37% αντίστοιχα, αλλά παραμένουν κάτω από τα επίπεδα εμπιστοσύνης στην ΕΕ.

Το 40% των Ευρωπαίων έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ (+5 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2016) με τον αριθμό των ερωτηθέντων με θετική εικόνα να παρουσιάζει αύξηση σε 24 κράτη μέλη και ιδίως στη Γαλλία (40%, +11 μονάδες), τη Δανία (42%, +10 μονάδες) και το Λουξεμβούργο (57%, +10 μονάδες).

Τέλος, το 68% των Ευρωπαίων αισθάνονται πολίτες της ΕΕ, αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει επιτευχθεί ποτέ για τον εν λόγω δείκτη.

Σε σχέση με την οικονομία, περίπου οι μισοί θεωρούν ότι η τρέχουσα κατάσταση της εθνικής οικονομίας τους είναι «καλή» (46%, +5 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2016). Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (+20 μονάδες από την άνοιξη του 2013· +26 μονάδες από την άνοιξη του 2009).

Μολονότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, οι θετικές αξιολογήσεις της κατάστασης των εθνικών οικονομιών κερδίζουν έδαφος σε 22 κράτη μέλη, ιδίως στη Φινλανδία (59%, +19 μονάδες), την Πορτογαλία (33%, +18 μονάδες), το Βέλγιο (60%, +11 μονάδες) και την Ουγγαρία (41%, +11 μονάδες).

Στη ζώνη του ευρώ, σχεδόν τα τρία τέταρτα υποστηρίζουν το ευρώ (73%, +3 μονάδες), ποσοστό που είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το φθινόπωρο του 2004. Το 80% ή περισσότερο των ερωτηθέντων υποστηρίζει το ευρώ στις εξής έξι χώρες: Σλοβακία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Λουξεμβούργο.

Εξάλλου, η τρομοκρατία αποτελεί σήμερα το κορυφαίο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ΕΕ (44%, +12 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2016).

Η μετανάστευση, η οποία ήταν η κορυφαία ανησυχία από την άνοιξη του 2015, αποτελεί πλέον το δεύτερο συχνότερα αναφερόμενο πρόβλημα (38%, -7 μονάδες). Το εν λόγω ζήτημα προηγείται κατά πολύ της οικονομικής κατάστασης (18%, -2 μονάδες), της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών (17%, αμετάβλητη) και της ανεργίας (15%, -1 μονάδα).

Σε εθνικό επίπεδο, οι κυριότερες ανησυχίες παραμένουν η ανεργία (29%, -2 μονάδες) και η μετανάστευση (22%, -4 μονάδες), μολονότι και τα δύο ακολουθούν φθίνουσα πορεία.

Η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση βρίσκονται πλέον στην τρίτη θέση (20%, +2 μονάδες), ακολουθούμενες από την τρομοκρατία η οποία σημειώνει αισθητή αύξηση (19%, +5 μονάδες). Η οικονομική κατάσταση, η οποία αποτελούσε την κύρια ανησυχία σε εθνικό επίπεδο το φθινόπωρο του 2011, βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση (16%, -3 μονάδες).

Εξάλλου, για πρώτη φορά, η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αξιολόγησε την εικόνα της ΕΕ σε έντεκα χώρες εκτός ΕΕ. . Οι χώρες αυτές αντιπροσωπεύουν το 49% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 61% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στις τρεις πιο πυκνοκατοικημένες από τις εν λόγω χώρες (Κίνα, ΗΠΑ και Ινδία), τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων έχουν θετική άποψη για την ΕΕ.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η ΕΕ θεωρείται γενικά ως «τόπος σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο» στις χώρες που ερωτήθηκαν — με σημαντικές διαφορές, με το 82% να συμφωνεί στην Ινδία έως το 49% στην Τουρκία — αλλά αυτό δεν συμβαίνει στη Ρωσία, όπου μόνο το 33% συμμερίζεται αυτήν την άποψη και 61% το αντίθετο.

Follow Europe: Τελευταία Ενημέρωση