ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
24 news

Νέοι κανόνες για την παρενόχληση από τα κόμματα

Κυρώσεις της τάξης του 5% του ετήσιου προϋπολογισμού

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών ενέκρινε σήμερα κανόνες που έχουν στόχο να αποτρέψουν την κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στις ευρωεκλογές και οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ την ημέρα δημοσίευσής τους.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες έχουν τη μορφή τροποποιήσεων στον κανονισμό του 2014 ο οποίος ορίζει το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων και θα επιτρέπουν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα που σκοπίμως επηρεάζουν, ή επιχειρούν να επηρεάσουν, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών εκμεταλλευόμενα παραβιάσεις των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Προβλέπεται ότι θα θεσπιστεί διαδικασία ελέγχου για να προσδιοριστεί εάν μια παράβαση του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, την οποία βεβαιώνει εθνική εποπτική αρχή, συνδέεται με τις πολιτικές δραστηριότητες ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ιδρύματος στο πλαίσιο των ευρωεκλογών. Περιλαμβάνεται η παραπομπή του ζητήματος στην επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που έχει συσταθεί βάσει του κανονισμού του 2014.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, τις κυρώσεις επιβάλλει η αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα αφού λάβει τη γνώμη της επιτροπής αυτής. Οι κυρώσεις θα ανέρχονται στο 5% του ετήσιου προϋπολογισμού του εν λόγω ευρωπαϊκού κόμματος ή ιδρύματος. Επιπλέον, το ευρωπαϊκό κόμμα ή ίδρυμα στο οποίο έχει επιβληθεί κύρωση δεν θα μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από τον ενωσιακό προϋπολογισμό το επόμενο έτος.

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

X