ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
24 sports

Θέμα (και) με τους ρεφ

Διαιτητές ή βοηθοί διαιτητές, οι οποίοι την περίοδο 2007 - 2014, φαίνεται να πραγματοποίησαν διαιτησίες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, χωρίς να δηλώνουν τα εισοδήματά τους από διαιτησία και συνεπώς δεν τους επιβλήθηκε σχετικός φόρος, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος τονίζει ότι η απώλεια εσόδων του Κράτους εδώ και αρκετά χρόνια είναι σημαντική.

Στην ετήσια έκθεση του για το 2015, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι το συνολικό εισόδημα για όλους τους 42 Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Elite και διαιτήτευσαν αγώνες στην περίοδο 2013 - 2014 υπολογίζεται πέραν του ποσού του €1,4 εκ.

“Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των Διαιτητών/Βοηθών Διαιτητών (306 την περίοδο 2013 - 2014), το ύψος των εισοδημάτων που φαίνεται να λαμβάνουν (πέραν του €1,4 εκ. για τους 42 Διαιτητές/Βοηθούς Διαιτητές) και του γεγονότος ότι φαίνεται να μην δηλώνονται τα εισοδήματα από διαιτησία, η απώλεια εσόδων του Κράτους εδώ και αρκετά χρόνια είναι σημαντική”, τονίζει στην έκθεση του ο ΓΕ.

Σχετικά αναφέρεται στην έκθεση ότι 14 συγκεκριμένοι Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές, οι οποίοι κατατάσσονται στην κατηγορία Elite της διαιτησίας, σύμφωνα με στοιχεία που εντόπισε η Υπηρεσία, διαιτήτευσαν από 84 - 171 αγώνες (έκαστος πλην ενός) στην Κύπρο και στο εξωτερικό, χωρίς ωστόσο να δηλώσουν στο Τμήμα Φορολογίας εισοδήματα από διαιτησία.

Σημειώνει ότι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες στους οποίους διαιτήτευσαν οι συγκεκριμένοι Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές ενδέχεται να είναι πολύ περισσότεροι αφού ο έλεγχος περιορίστηκε στους αγώνες πρωταθλήματος Κύπρου Α΄ Κατηγορίας και Κυπέλλου και αγώνες Ευρωπαϊκών και άλλων διοργανώσεων.

Επιπλέον, αναφέρεται στην έκθεση ότι τα εισοδήματα που φαίνεται να έλαβαν για την περίοδο 2013 – 2014, 14 συγκεκριμένοι Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές που κατατάσσονται στην κατηγορία Elite, ανέρχονται σύμφωνα με υπολογισμούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, συνολικά σε περίπου €470.000 ή κατά μέσο όρο €16.800 για κάθε έτος, κάθε Διαιτητής/Βοηθός Διαιτητής.

Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, εντοπίστηκαν Διαιτητές που σταμάτησαν να διαιτητεύουν και οι οποίοι δεν δήλωναν τα εισοδήματα από διαιτησία, ενώ φαίνεται ότι Διαιτητές που σταματούν τη διαιτησία συνεχίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις ως Παρατηρητές Διαιτησίας σε αγώνες ποδοσφαίρου, εξακολουθώντας να μην δηλώνουν τα εισοδήματά τους.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι συγκεκριμένος Διαιτητής φαίνεται να μην έχει υποβάλει στο Τμήμα δηλώσεις εισοδήματος, ενώ με βάση πληροφορίες από τον Έφορο Εταιρειών, την περίοδο 2002 - 2005 διετέλεσε μέτοχος και Διευθυντής εταιρείας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Επίσης από τον Ιούλιο του 2014 είναι Διευθυντής και Γραμματέας άλλης εταιρείας ενώ φαίνεται να είναι και ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης (εστιατορίου) στην Ελλάδα. Ο εν λόγω Διαιτητής είναι ιδιοκτήτης τριών οχημάτων εκ των οποίων τα 2 θεωρούνται πολυτελείας.

Άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, αφορά σε Διαιτητή ο οποίος σε συμπληρωματικές δηλώσεις εισοδήματος που υπόβαλε στο Τμήμα δήλωσε εισοδήματα από διαιτησία για τα έτη 2006 - 2012 τα οποία ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ορθά ή/και πλήρη αφού παρέλειψε να δηλώσει όλα τα εισοδήματα διαιτησίας που παρουσιάζονται στις "Κάρτες Διαιτητή" της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) που επισύναψε στις εν λόγω δηλώσεις, ενώ για εισοδήματα από αγώνες που διαιτήτευσε στο εξωτερικό (για τα έτη 2010 - 2014 η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε 23 τουλάχιστο αγώνες ή/και άλλα ποσά που ενδεχομένως να του καταβλήθηκαν.

“Στις δηλώσεις εισοδήματος συγκεκριμένου φορολογούμενου που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Φορολογίας για την περίοδο 2006 - 2013 δεν δηλώθηκαν οποιαδήποτε εισοδήματα από αγώνες ποδοσφαίρου ενώ σύμφωνα με πληροφόρηση από το διαδίκτυο, μέχρι το 2009 το εν λόγω πρόσωπο διαιτήτευε αγώνες ποδοσφαίρου στην Κύπρο και στο εξωτερικό και από το 2010 είναι Παρατηρητής Διαιτησίας”, αναφέρεται στην έκθεση .

Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, τον Μάιο του 2016 ο Έφορος Φορολογίας πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην Έκθεση έχουν εντοπιστεί τα εισοδήματα των ετών 2009 - 2014 και επιβλήθηκαν φορολογίες για τα φορολογικά έτη 2009 και 2010. Ανέφερε επίσης ότι για το έτος 2009 υποβλήθηκαν ενστάσεις που αφορούν στο ποσοστό έκπτωσης για έξοδα που έγιναν για κτήση του εισοδήματος και πρόσθεσε ότι άρχισε η επεξεργασία των δεδομένων για την εξεύρεση συμβιβαστικής πρότασης.

Επιπλέον, ο Έφορος πληροφόρησε ότι το Τμήμα έχει εξασφαλίσει στοιχεία για όλους τους Διαιτητές/Βοηθούς Διαιτητές (νυν και πρώην) αλλά και Παρατηρητές Διαιτησίας, από αρμόδιες Κυπριακές Ομοσπονδίες και ότι γίνεται αξιολόγηση των στοιχείων και θα επιβληθεί φορολογία όπου ενδείκνυται σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατά την κρίση του Εφόρου, εντός του 2016.

Πηγή: ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΒΑ

Διαιτησία: Τελευταία Ενημέρωση

X