ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
24 sports

Το σκεπτικό για την ποινή του Εθνικού

Ο Αθλητικός Δικαστής γνωστοποίησε το σκεπτικό για την τιμωρία του Εθνικού

Με ανακοίνωση του το γραφείο του Αθλητικού Δικαστή γνωστοποίησε το σκεπτικό γύρω από την τιμωρία του Εθνικού Άχνας για την ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα στα πλαίσια του αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στον Άρη και τον Εθνικό. Θυμίζουμε πως στο παιχνίδι αυτό ο Εθνικός κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε πρόστιμο 50 χιλιάδων ευρώ.

Αναλυτικά:

Το σωματείο του Εθνικού Άχνας παραπέμπεται για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα στα πλαίσια του αγώνα πρωταθλήματος CYTA Α’ Φάση ο οποίος διεξήχθη στις 31/1/2018. Η εν λόγω παραπομπή εδράζεται κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ( UEFA) μέσα από την οποία καταλογίζεται και/ή αποδίδεται υπαιτιότητα στο σωματείο Εθνικός Άχνας, κατά παράβαση του άρθρου 10.(2) ιθ(1)(2)(3)(4) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Το σωματείο του Εθνικού Άχνας παραπέμφθηκε με τη πιο πάνω κατηγορία από τον Πειθαρχικό Εισαγγελέα με σχετική επιστολή ημερομηνίας 6/2/2018 και το σωματείο την ίδια ημέρα έλαβε σχετική πληροφόρηση.

Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή παραπομπής ημερομηνίας 6/2/2018, το σωματείο του Εθνικού Άχνας εκλήθη αν το επιθυμούσε να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του προς τον Αθλητικό Δικαστή μέσω της ΚΟΠ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12/2/2018.

Το σωματείο του Εθνικού Άχνας απέστειλε επιστολή μέσω του δικηγόρου του την 12/2/2018 με την οποία προβάλλονται διάφοροι ισχυρισμοί. Συγκεκριμένα στη ρηθείσα επιστολή ο συνήγορος του σωματείου κάνει αναφορά σε σχετική νομολογία του CAS και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν θεωρεί επαρκή μαρτυρία ή απόδειξη τα στοιχεία τα οποία απεστάλησαν από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου για να καταδείξει την υπαιτιότητα του σωματείου για τη χειραγώγηση του αγώνα.

Παράλληλα παρατίθενται από τον δικηγόρο του σωματείου ισχυρισμοί ότι με την ακολουθητέα διαδικασία μέσω των Πειθαρχικών Κανονισμών, το σωματείο του Εθνικού Άχνας δεν θα τύχει δίκαιης δίκης αφού με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς η πιθανή καταδίκη δεν βασίζεται επι επαρκών στοιχείων ή αποδείξεων και καταλήγει στο αίτημα του σωματείου για απόρριψη της εν λόγω κατηγορίας.

Επίσης, θεωρεί ότι τα στοιχεία της UEFA δεν καταδεικνύουν οποιαδήποτε εμπλοκή του σωματείου και θεωρεί ότι αυτά αποτελούν μόνο υπόνοιες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να οδηγήσουν σε τιμωρία του σωματείου.

Ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας παρουσίασε ενώπιον μου όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν τη παρούσα υπόθεση και ειδικότερα όλο το ενημερωτικό υλικό το οποίο απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA) προς τη ΚΟΠ.

Από το υλικό αυτό διαπιστώνεται ότι η UEFA απέστειλε προς την ΚΟΠ στις 5/2/2018 σχετική αναφορά στα πλαίσια του συστήματος ανίχνευσης απάτης στοιχημάτων θεωρώντας ως χειραγωγημένο τον εν λόγω ποδοσφαιρικό αγώνα, καταλογίζοντας υπαιτιότητα στο σωματείο του Εθνικού Άχνας.

Πριν προχωρήσω στα τελικά ευρήματα μου θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ στις πρόνοιες του άρθρου 10 (ιθ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Η εν λόγω πρόνοια των Πειθαρχικών Κανονισμών αναφέρει επι λέξη τα ακόλουθα:

« Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ενημέρωση από την UEFA για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα για οιονδήποτε ποδοσφαιρικό αγώνα Πρωταθλήματος που διοργανώνει η ΚΟΠ και στην οποία καταλογίζεται και/ή αποδίδεται υπαιτιότητα σε συγκεκριμένο σωματείο, θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

  1. Στον πρώτο φάκελο θα επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο πρόστιμο €50.000
  1. Στο δεύτερο φάκελο θα επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο πρόστιμο €50.000 και αφαίρεση 6 βαθμών. Σε περίπτωση που ο φάκελος αφορά ομάδα Β, Γ ή επίλεκτης κατηγορίας ΣΤΟΚ ή οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας πρωταθλήματος ΚΟΠ, τότε επιπρόσθετα της ποινής των €50.000 και της αφαίρεσης 6 βαθμών, θα επιβάλλεται και η ποινή της απαγόρευσης ανόδου του σωματείο στην πιο πάνω ανώτερη κατηγορία καις τη θέση του θα προάγεται το αμέσως επόμενο σωματείο.
  1. Στο τρίτο φάκελο θα επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής των σωματείων, στο Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν (διαβάθμιση) και αποκοπή όλων των χορηγιών και/ή εσόδων τα οποία τα σωματεία θα ελάμβαναν από τη συμμετοχή τους στα εν λόγω πρωταθλήματα, από τη Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
  1. Στο τέταρτο φάκελο θα επιβάλλεται η ποινή προστίμου €100.000 και παράλληλα διαγραφή του σωματείου από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο το οποίο έχει διαγραφεί από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας δε θα έχει δικαίωμα επανεγγραφής του και συμμετοχής του στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ για τα επόμενα 5 χρόνια.

-Νοείται ότι για το θέμα της διαγραφής από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας ενός σωματείο θα επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, το οποίο με βάση το καταστατικό έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση της ποινής διαγραφής του σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ θα επιλαμβάνεται του θέματος αμέσως μετά την παραπομπή ενώπιον του της Απόφασης του Αθλητικού Δικαστή.

Β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φάκελος ο οποίος αποστέλλεται από την UEFA και δεν καταλογίζει και/ή αποδίδει υπαιτιότητα σε οιονδήποτε σωματείο, τότε θα αρχειοθετείται χωρίς τη παραπομπή οιουδήποτε ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή.

Γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το φάκελο που αποστέλλεται από την UEFA διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι η επιχειρούμενη χειραγώγηση του αγώνα στη βάση της ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας, δεν επετεύχθη (απέτυχε το συγκεκριμένο στοίχημα) τότε ο φάκελος θα αρχειοθετείται χωρίς τη παραπομπή οιουδήποτε ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή.

-Νοείται ότι ο φάκελος για όλα τα στοιχεία θα παραπέμπεται για περαιτέρω εξετάσεις και έρευνα στην Αστυνομία.»

Με βάση τα πιο πάνω δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι με το μαρτυρικό υλικό το οποίο έχει τεθεί ενώπιον μου καταδεικνύεται (με βάση το σχετικό κανονισμό) ότι το σωματείο του Εθνικού Άχνας έχει διαπράξει το αδίκημα της χειραγώγησης συγκεκριμένου αποτελέσματος στον αναφερόμενο αγώνα, η οποία επιβεβαιώνεται με την ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητας του αναφερόμενου αγώνα Πρωταθλήματος ο οποίος διεξήχθη στις 31/1/2018.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αρμόδιας υπηρεσίας της UEFΑ διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι οι στοιχηματίζοντες στόχευαν συγκεκριμένα τις αγορές που αφορούσαν αποκλειστικά ότι η ομάδα του Εθνικού Άχνας θα έχανε με διαφορά τουλάχιστον δυο τερμάτων τον αγώνα και παράλληλα τα συνολικά τέρματα του αγώνα θα ήταν τουλάχιστον τέσσερα. Συγκεκριμένα ο αγώνας αυτός χειραγωγήθηκε από την ομάδα του Εθνικού Άχνας για να αποκομίσει οικονομικό όφελος.

Αποδέχομαι πλήρως το συμπέρασμα της συγκεκριμένης επιτροπής της UEFA ότι η συγκεκριμένη αυτή στοιχηματική δραστηριότητα ήταν αποτέλεσμα της χειραγώγησης από την ομάδα του Εθνικού Άχνας για να αποκομίσει οικονομικό όφελος από τις στοιχηματικές αγορές και παράλληλα απορρίπτω τη θέση την οποία προβάλλει το σωματείο με τη ρηθείσα επιστολή του.

Δεν αποδέχομαι τη θέση την οποία προβάλλει ο συνήγορος του σωματείου του Εθνικού Άχνας ότι θα πρέπει να μην τιμωρηθεί το σωματείο στηριζόμενο μόνο στις υπόνοιες οι οποίες ότι παραδέχεται ότι προκύπτουν από τα ευρήματα της αρμόδιας επιτροπής της UEFA.

Θέλω να υπενθυμίσω με έμφαση ότι σύμφωνα με τους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της ΚΟΠ, που τα ίδια τα σωματεία υπερψήφισαν, θεσμοθετήθηκε ότι η διάπραξη αδικήματος εδράζεται όταν και εφόσον η αρμόδια επιτροπή της UEFA καταλογίζει και/ή αποδίδει υπαιτιότητα σε συγκεκριμένο σωματείο. Δηλαδή με λίγα λόγια ο νομοθέτης επιθυμούσε να θεσμοθετήσει ότι η ενοχή οιουδήποτε σωματείου για χειραγώγηση ποδοσφαιρικού αγώνα, ουσιαστικά αποδεικνύεται από το κατά πόσο καταλογίζεται ή αποδίδεται υπαιτιότητα σε συγκεκριμένο σωματείο.

Ως εκ τούτου με βάση την ενημέρωση την οποία η ΚΟΠ έλαβε από την αρμόδια επιτροπή της UEFA είναι ξεκάθαρο ότι στον αναφερόμενο ποδοσφαιρικό αγώνα καταλογίζεται και/ή αποδίδεται υπαιτιότητα στο σωματείο του Εθνικού Άχνας.

Ενόψει των πιο πάνω και σύμφωνα πάντοτε με τη σχετική πρόνοια του Πειθαρχικού Κανονισμού επιβάλλω στο σωματείο του Εθνικού Άχνας πρόστιμο €50.000.

Η εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης, αναστέλλεται για 8 μέρες από την επόμενη της κοινοποίησης αυτής της απόφασης στο σωματείο σας, σύμφωνα με το Άρθρο 74 (Γ) του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΚΟΠ.

Η πιο πάνω χρηματική ποινή με βάση το άρθρο 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών πρέπει να πληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημέρα που λήγει η αναστολή εκτέλεσης της ποινής.

Παρόλο που βρισκόμαστε στο τέλος της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος CYTA, είναι ο πρώτος φάκελος ο οποίος αποστέλλεται από την αρμόδια επιτροπή της UEFA και ο οποίος τέθηκε ενώπιον μου για σκοπούς εκδίκασης, σε αντίθεση με τη προηγούμενη χρονιά όπου υπήρξαν μεγαλύτερα κρούσματα τέτοιων συμπεριφορών.

Ανεξάρτητα όμως από αυτό, δράττομαι της ευκαιρίας να προειδοποιήσω όλα τα σωματεία ότι είμαι αποφασισμένος να εφαρμόσω πιστά τους υφιστάμενους κανονισμούς, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές σε μια έκδηλη προσπάθεια εξυγίανσης του Κυπριακού ποδοσφαίρου.

Ευελπιστώ ότι η παρούσα υπόθεση να είναι η τελευταία που θα αχθεί ενώπιον μου.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τελευταία Ενημέρωση

X