ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
24 sports

Σχέδιο ομολόγων με προνομιακό επιτόκιο

Την έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας, με προνομιακό επιτόκιο 5 τοις εκατό ετησίως και εξασφαλίσεις όσον αφορά την αποδοτικότητά του, αποφάσισε η Ομόνοια.

Η ανακοίνωση:

Την έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας, με προνομιακό επιτόκιο 5% ετησίως και εξασφαλίσεις όσον αφορά την αποδοτικότητά του, αποφάσισε η ΟΜΟΝΟΙΑ. Το επενδυτικό σχέδιο ομολόγων παρουσιάστηκε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και εγκρίθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Στόχος του Σχεδίου είναι η άμεση οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου, μέσα από ένα ανταποδοτικό πρόγραμμα, αμοιβαία επωφελές για τον σύλλογο και τους συμμετέχοντες. Η μαζική συμμετοχή στο Σχέδιο θα δώσει σημαντική ανάσα ρευστότητας στην ΟΜΟΝΟΙΑ και δυναμική ώθηση στην προσπάθεια που καταβάλλει για οικονομική εξυγίανση και σταθερότητα. Το Σχέδιο εκπονήθηκε σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα.

Μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Αντώνης Τζιωνής, ανέφερε: «Καλούμε τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όσους και όσες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, να αγκαλιάσει αυτό το ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα. Το επιτόκιο είναι αρκετά ελκυστικό και το άμεσο όφελος για την ομάδα μας θα είναι μεγάλο. Προσπαθούμε μέσα από αμοιβαία επωφελείς προσπάθειες να επιστρέφουμε πίσω στον κόσμο: Είτε μέσα από ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες είτε μέσα από ελκυστικά πακέτα. Κοινός μας στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση του συλλόγου μας. Αισιοδοξούμε ότι το εγχείρημα θα πετύχει»

Περιγραφή Σχεδίου Ομολόγων

Ποσό έκδοσης: € 1.500.00
Επιτόκιο: 5% ετησίως
Διάρκεια: 5 έτη
Ελάχιστο ποσό επένδυσης: € 500
Αριθμός Ομολογιών: 3000 ομολογίες
Αριθμός Ομολογιούχων: 1000-1500
Μετατρέψιμες Ομολογίες
Εγγυητής: Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας
Εισαγωγή των Ομολογιών στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)
Εξασφαλίσεις Σχεδίου Ομολόγων

Πρώτη υποθήκη στο ακίνητο Παπανικολή (ιδιοκτήτης του ακίνητου είναι ο Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας)
Εκχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων
Αποπληρωμή Ομολογιακού Δανείου

1ος χρόνος - 2018: Αποπληρωμή τόκου €75,000
2ος χρόνος - 2019: Αποπληρωμή τόκου €75,000
3ος χρόνος - 2020: Αποπληρωμή τόκου €75,000
Αποπληρωμή κεφαλαίου ύψους €500,000
4ος χρόνος - 2021: Αποπληρωμή τόκου €50,000
Αποπληρωμή κεφαλαίου ύψους: €500,000
5ος χρόνος - 2022: Αποπληρωμή τόκου: €25,000
Αποπληρωμή κεφαλαίου: €500,000
 Σημείωση: Ο εκδότης έχει δικαίωμα αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου ανά πάσα στιγμή (early repayment). Η αποπληρωμή γίνεται στο 101% της αξίας του Ομολογιακού Δανείου.

 Μετατρέψιμες Ομολογίες

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αποπληρωμής του Σχεδίου Ομολόγων, οι Ομολογιούχοι θα έχουν το δικαίωμα μετατροπής των Ομολογιών σε μετοχές της εκδότριας εταιρείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε συμμετοχή στο Σχέδιο Ομολόγων και για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τηλεφωνικό αριθμό: 7777 1948 (Δευτέρα - Παρασκευή 08:30-13:00 και 15:00-17:30)

Παραδείγματα αποπληρωμής Ομολόγων

 Παράδειγμα 1: Αποταμίευση €500 (1 ομόλογο)
- Σχέδιο αποπληρωμής

1η Ιουλίου 2018:          € 25 (τόκος)
1η Ιουλίου 2019:          € 25 (τόκος)
1η Ιουλίου 2020:          € 25 (τόκος) + € 167 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
1η Ιουλίου 2021:          € 17 (τόκος) + € 167 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
1η Ιουλίου 2022:          € 08 (τόκος) + € 167 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: € 600
Παράδειγμα 2: Αποταμίευση €1000 (2 ομόλογα)
- Σχέδιο αποπληρωμής

1η Ιουλίου 2018:          € 50 (τόκος)
1η Ιουλίου 2019:          € 50 (τόκος)
1η Ιουλίου 2020:          € 50 (τόκος) + € 333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
1η Ιουλίου 2021:          € 33 (τόκος) + € 333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
1η Ιουλίου 2022:          € 17 (τόκος) + € 333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: € 1,200
Παράδειγμα 3: Αποταμίευση €5000 (10 ομόλογα)

- Σχέδιο αποπληρωμής

1η Ιουλίου 2018:          € 250 (τόκος)
1η Ιουλίου 2019:          € 250 (τόκος)
1η Ιουλίου 2020:          € 250 (τόκος) + € 1667 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
1η Ιουλίου 2021:          € 167 (τόκος) + € 1667 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
1η Ιουλίου 2022:          € 83 (τόκος) + € 1667 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: € 6,000
Παράδειγμα 4: Αποταμίευση €10,000 (20 ομόλογα)
- Σχέδιο αποπληρωμής

1η Ιουλίου 2018:          € 500 (τόκος)
1η Ιουλίου 2019:          € 500 (τόκος)
1η Ιουλίου 2020:          € 500 (τόκος) + € 3,333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
1η Ιουλίου 2021:          € 333 (τόκος) + € 3,333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
1η Ιουλίου 2022:          € 167 (τόκος) + € 3,333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: € 12,000
Παράδειγμα 5: Αποταμίευση €20,000 (40 ομόλογα)

- Σχέδιο αποπληρωμής

1η Ιουλίου 2018:          € 1000 (τόκος)
1η Ιουλίου 2019:          € 1000 (τόκος)
1η Ιουλίου 2020:          € 1000 (τόκος) + € 6,667 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
1η Ιουλίου 2021:          € 667 (τόκος) + € 6,667 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
1η Ιουλίου 2022:          € 333 (τόκος) + € 6,667 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: € 24,000
Παράδειγμα 6: Αποταμίευση €100,000 (400 ομόλογα)

- Σχέδιο αποπληρωμής

1η Ιουλίου 2018:          € 5,000 (τόκος)
1η Ιουλίου 2019:          € 5,000 (τόκος)
1η Ιουλίου 2020:          € 5,000 (τόκος) + € 33,333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
1η Ιουλίου 2021:          € 3,333 (τόκος) + € 33,333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
1η Ιουλίου 2022:          € 1,667 (τόκος) + € 33,333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: € 120,000

ΟΜΟΝΟΙΑ: Τελευταία Ενημέρωση

X