ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
24 sports

Πρόθεση καταγγελίας της Cyta

Ορατό είναι το ενδεχόμενο ανατροπής του σκηνικού που έχει διαμορφωθεί με την κατ’ αρχήν συμφωνία της Ομόνοιας με τη Cytavision για τα τηλεοπτικά δικαιώματα από την περίοδο 2019-20 και μετά.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας από την Ομόνοια υπάρχει πρόθεση καταγγελίας κατά της Cyta για αθέτηση συμφωνίας. Η Ομόνοια (που με βάση νομική γνωμάτευση που έλαβε, θεωρεί ότι καλύπτεται νομικά από τη σύναψη της καταρχήν συμφωνίας), κατέληξε σε αυτή την πρόθεση μετά από μια σειρά γεγονότων. Μετά την επίτευξη της κατ’ αρχήν συμφωνίας η Ομόνοια ανέμενε ότι θα εκαλείτο από τη Cyta με βάση συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, καθορισμένο από τη συμφωνία, για υπογραφή των τελικών συμβολαίων.

Όμως αυτό δεν έγινε, γιατί από την άλλη πλευρά προέκυπταν περαιτέρω αιτήματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό συμφωνητικό, όπως για παράδειγμα εγγυήσεις για το αν θα υπάρχει το σωματείο μέχρι το 2019, ή για το αν θα είναι στην Α΄ κατηγορία και διαβεβαίωση από την Prime Tel περί απελευθέρωσης από τη συμφωνία της Ομόνοιας με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Στην Ομόνοια εκτιμούν ότι οι πιο πάνω ενέργειες πιθανόν να έχουν αιτία, έξωθεν παρεμβάσεις.

Αναφέρουμε επίσης ότι η υπογραφή της κατ’ αρχήν συμφωνίας περιελάμβανε όρο περί καταβολής συγκεκριμένου ποσού (με βάση τις πληροφορίες το ποσό αυτό ανέρχεται στις 600 χιλιάδες ευρώ). Αυτή τη στιγμή τα πάντα σχετικά με το θέμα είναι ρευστά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτή η πρόθεση της Ομόνοιας οδηγεί προς μη αίσια κατάληξη των πραγμάτων.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Τελευταία Ενημέρωση

X