ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
24 sports

Το σκεπτικό της απόφασης

Ο Αθλητικός Δικαστής αιτιολογεί την απόφαση του την ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών που επέβαλε στον Ερμή.

Αναλυτικά:

Το σωματείο του Ερμή Αραδίππου παραπέμπεται για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα στα πλαίσια του αγώνα πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση ο οποίος διεξήχθη στις 22/4/2017.

Η εν λόγω παραπομπή εδράζεται κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ( UEFA) μέσα από την οποία καταλογίζεται και/ή αποδίδεται υπαιτιότητα στο σωματείο Ερμής Αραδίππου, κατά παράβαση του άρθρου 10. ιθ(α)(β)(γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ στις 21/11/2016 και τέθηκαν αμέσως σε ισχύ με την κοινοποίηση της εγκυκλίου με αριθμό 0471/2016-2017 στις 22/11/2016.

Το σωματείο του Ερμή Αραδίππου παραπέμφθηκε με τη πιο πάνω κατηγορία από τον Πειθαρχικό Εισαγγελέα με σχετική επιστολή ημερομηνίας 4/5/2017 και το σωματείο την ίδια ημέρα έλαβε σχετική πληροφόρηση.

Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή παραπομπής ημερομηνίας 4/5/2017, το σωματείο του Ερμή Αραδίππου εκλήθη αν το επιθυμούσε να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του προς τον Αθλητικό Δικαστή μέσω της ΚΟΠ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 8/5/2017.

Πράγματι το σωματείο του Ερμή μέσω του αντιπροέδρου του απέστειλε στις 5 Μαΐου 2017 σχετική επιστολή μέσα από την οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί του σωματείου για το συγκεκριμένο θέμα.

Ειδικότερα μέσα από την εν λόγω επιστολή το σωματείο επικεντρώνεται στο γεγονός ότι λίγες ώρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα είχαν ενημερώσει την ΚΟΠ και τον πρόεδρό της ότι διάφοροι καιροσκόποι θα στοιχημάτιζαν στον εν λόγω αγώνα με σκοπό να επωφεληθούν οικονομικά. Μάλιστα στο σκεπτικό της εν λόγω επιστολής γίνεται αναφορά ότι δεν εισακούστηκε η εισήγηση του σωματείου για ενδεχόμενη αναβολή του αγώνα και ουσιαστικά με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ζητά την απαλλαγή του σωματείου από την πιο πάνω κατηγορία.

Ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας παρουσίασε ενώπιον μου όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν τη παρούσα υπόθεση και ειδικότερα όλο το ενημερωτικό υλικό το οποίο απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA) προς τη ΚΟΠ.

Από το υλικό αυτό διαπιστώνεται ότι η UEFA στις 24/4/2017 με σχετική αναφορά της στα πλαίσια του συστήματος ανίχνευσης απάτης στοιχημάτων κατέταξε τον εν λόγω αγώνα ως χειραγωγημένο.

Παράλληλα στις 26/4/2017 με σχετική επιστολή της η UEFA προς τον αρμόδιο λειτουργό της ΚΟΠ γνωστοποίησε το εύρημα της καταλογίζοντας υπαιτιότητα στο σωματείο του Ερμή Αραδίππου.


Πριν προχωρήσω στα τελικά ευρήματα μου θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ στις πρόνοιες του άρθρου 10 (ιθ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ όπως αυτό τροποποιήθηκε πρόσφατα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ.

Η εν λόγω πρόνοια των Πειθαρχικών Κανονισμών αναφέρει επι λέξη τα ακόλουθα:

«Α. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ενημέρωση από την UEFA για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα για οιονδήποτε ποδοσφαιρικό αγώνα Πρωταθλήματος που διοργανώνει η ΚΟΠ και στην οποία καταλογίζεται και/ή αποδίδεται υπαιτιότητα σε συγκεκριμένο σωματείο, θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

1. Στον πρώτο φάκελο θα επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο πρόστιμο €50.000

2. Στο δεύτερο φάκελο θα επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο πρόστιμο €50.000 και αφαίρεση 6 βαθμών. Σε περίπτωση που ο φάκελος αφορά ομάδα Β, Γ ή επίλεκτης κατηγορίας ΣΤΟΚ ή οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας πρωταθλήματος ΚΟΠ, τότε επιπρόσθετα της ποινής των €50.000 και της αφαίρεσης 6 βαθμών, θα επιβάλλεται και η ποινή της απαγόρευσης ανόδου του σωματείο στην πιο πάνω ανώτερη κατηγορία καις τη θέση του θα προάγεται το αμέσως επόμενο σωματείο.

3. Στο τρίτο φάκελο θα επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής των σωματείων, στο Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν (διαβάθμιση) και αποκοπή όλων των χορηγιών και/ή εσόδων τα οποία τα σωματεία θα ελάμβαναν από τη συμμετοχή τους στα εν λόγω πρωταθλήματα, από τη Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

4. Στο τέταρτο φάκελο θα επιβάλλεται η ποινή προστίμου €100.000 και παράλληλα διαγραφή του σωματείου από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο το οποίο έχει διαγραφεί από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας δε θα έχει δικαίωμα επανεγγραφής του και συμμετοχής του στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ για τα επόμενα 5 χρόνια.

-Νοείται ότι για το θέμα της διαγραφής από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας ενός σωματείο θα επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, το οποίο με βάση το καταστατικό έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση της ποινής διαγραφής του σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ θα επιλαμβάνεται του θέματος αμέσως μετά την παραπομπή ενώπιον του της Απόφασης του Αθλητικού Δικαστή.

Β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φάκελος ο οποίος αποστέλλεται από την UEFA και δεν καταλογίζει και/ή αποδίδει υπαιτιότητα σε οιονδήποτε σωματείο, τότε θα αρχειοθετείται χωρίς τη παραπομπή οιουδήποτε ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή.

Γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το φάκελο που αποστέλλεται από την UEFA διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι η επιχειρούμενη χειραγώγηση του αγώνα στη βάση της ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας, δεν επετεύχθη (απέτυχε το συγκεκριμένο στοίχημα) τότε ο φάκελος θα αρχειοθετείται χωρίς τη παραπομπή οιουδήποτε ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή.

-Νοείται ότι ο φάκελος για όλα τα στοιχεία θα παραπέμπεται για περαιτέρω εξετάσεις και έρευνα στην Αστυνομία.»
Από το μαρτυρικό υλικό το οποίο έχει τεθεί ενώπιον μου καταδεικνύεται (με βάση το σχετικό κανονισμό) ότι το σωματείο του Ερμή Αραδίππου έχει διαπράξει το αδίκημα της χειραγώγησης συγκεκριμένου αποτελέσματος στον αναφερόμενο αγώνα, η οποία επιβεβαιώνεται με την ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα του αναφερόμενου αγώνα Πρωταθλήματος ο οποίος διεξήχθη στις 22/4/2017.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αρμόδιας υπηρεσίας της UEFΑ διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι οι στοιχηματικές αγορές εμφάνισαν ύποπτη κινητικότητα πριν την έναρξη του αγώνα για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ότι δηλαδή ο Ερμής Αραδίππου θα έχανε τον συγκεκριμένο αγώνα.
 
Δηλαδή με λίγα λόγια η βάση της ασυνήθιστης αυτής στοιχηματικής δραστηριότητας οφειλόταν στο γεγονός ότι ο εν λόγω ποδοσφαιρικός αγώνας χειραγωγήθηκε από την ομάδα του Ερμή Αραδίππου με μοναδικό σκοπό να έχανε τον συγκεκριμένο αγώνα.

Αποδέχομαι πλήρως το συμπέρασμα της συγκεκριμένης επιτροπής της UEFA ότι εν λόγω αγώνας χειραγωγήθηκε από την ομάδα του Ερμή Αραδίππου, αφού οι στοιχηματίζοντες φαίνεται να είχαν προηγούμενη γνώση για την ήττα του Ερμή.

Περαιτέρω θα ήθελα να σχολιάσω το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε το σωματείο στις 5/5/2017 και να τονίσω εμφαντικά ότι το γεγονός ότι το σωματείο λίγο πριν την έναρξη του αγώνα είχε προβεί σε σχετική ανακοίνωση για ενδεχόμενη ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα, δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι το σωματείο απαλλάσσεται της ευθύνης του για την εν λόγω δραστηριότητα.

Εξ’ άλλου η ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα ενός αγώνα εξετάζεται από αρμόδια επιτροπή της UEFA η οποία μέσα από σχετικούς μηχανισμούς καταλήγει στο να αποδώσει υπαιτιότητα ή μη σε κάποιο από τα σωματεία ή και στα δύο σωματεία.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η UEFA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπαίτιο σωματείο για την χειραγώγηση του εν λόγω αγώνα, ήταν το σωματείο του Ερμή.

Θέλω να υπενθυμίσω με έμφαση ότι σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, θεσμοθετήθηκε ότι η διάπραξη αδικήματος εδράζεται όταν και εφόσον η αρμόδια επιτροπή της UEFA καταλογίζει και/ή αποδίδει υπαιτιότητα σε συγκεκριμένο σωματείο. Δηλαδή με λίγα λόγια το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ με την αναφερόμενη τροποποίηση ξεκαθάρισε ότι επιθυμούσε να θεσμοθετήσει ότι η ενοχή οιουδήποτε σωματείου για χειραγώγηση ποδοσφαιρικού αγώνα, ουσιαστικά αποδεικνύεται από το κατά πόσο καταλογίζεται ή αποδίδεται υπαιτιότητα σε συγκεκριμένο σωματείο.

Περαιτέρω αντλώ καθοδήγηση και από την πολύ πρόσφατη απόφαση του εφετείου της ΚΟΠ ημερομηνίας 14/2/2017 (η οποία δημοσιεύτηκε στις 14/3/2017) με την οποία επικυρώθηκε προηγούμενη απόφασή μου για παρόμοιας φύσεως αδίκημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το εφετείο μέσα από την εμπεριστατωμένη απόφασή του αναφέρει και τα ακόλουθα: «Να ξεκαθαρίσουμε ότι με βάση τα όσα προαναφέραμε περί ερμηνείας της ως άνω διάταξης, ο ρόλος του Αθλητικού Δικαστή, δεν είναι να υπεισέλθει σε κρίση αν τα στοιχεία που παρουσιάζει η UEFA, όντως αποτελούν αδιαμφισβήτητη κρίση για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα, αλλά είναι τη κρίση του να ερμηνεύσει με τα όσα αποστέλλει η UEFA στη ΚΟΠ, αποδίδεται καταλογισμός ή υπαιτιότητα σε συγκεκριμένο σωματείο για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα».

Ως εκ τούτου με βάση την ενημέρωση την οποία η ΚΟΠ έλαβε από την αρμόδια επιτροπή της UEFA είναι ξεκάθαρο ότι στον αναφερόμενο ποδοσφαιρικό αγώνα καταλογίζεται και/ή αποδίδεται υπαιτιότητα στο σωματείο του Ερμή Αραδίππου.

Δεν διαφεύγει της προσοχής μου ότι το πιο πάνω σωματείο είχε παραπεμφθεί ενώπιον μου για παρόμοιας φύσης κατηγορία και πολύ πρόσφατα και συγκεκριμένα στις 22/3/2017 είχε βρεθεί ένοχο και επιβλήθηκε ποινή προστίμου €50.000.

Ενόψει των πιο πάνω και δεδομένου ότι η παρούσα υπόθεση αφορά δεύτερο φάκελο και εφαρμόζοντας το σχετικό κανονισμό επιβάλλω στο σωματείο του Ερμή Αραδίππου πρόστιμο €50.000 και παράλληλα ποινή αφαίρεσης 6 βαθμών .

Η εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης, αναστέλλεται για 8 μέρες από την επόμενη της κοινοποίησης αυτής της απόφασης στο σωματείο σας, σύμφωνα με το Άρθρο 74 (Γ) του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΚΟΠ.

Η πιο πάνω χρηματική ποινή με βάση το άρθρο 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών πρέπει να πληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημέρα που λήγει η αναστολή εκτέλεσης της ποινής. 

Θεωρώ πολύ σοβαρό το γεγονός ότι το αναφερόμενο σωματείο του Ερμή Αραδίππου διαπράττει εντός ενός περίπου μηνός για δεύτερη φορά το πολύ σοβαρό αδίκημα της χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

Θέλω να προειδοποιήσω το εν λόγω σωματείο ότι σε περίπτωση που παρουσιαστεί ενώπιον μου για τρίτη φορά για τέτοιου είδους αδικήματα, οι συνέπειες για το ίδιο θα είναι πολύ σοβαρές και θα επηρεάσουν ακόμα και την ίδια τη βιωσιμότητα του σωματείου.


 .........................................
Αριστοτέλης Βρυωνίδης
Αθλητικός Δικαστής

ΕΡΜΗΣ: Τελευταία Ενημέρωση

X