ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
24 sports

Μπάχαλο για ένα... πτυχίο

Ένα πτυχίο καθυστερεί (ακόμα περισσότερο) την κάρτα φιλάθλου

Κάρτα φιλάθλου μας υποσχέθηκαν, κάρτα φιλάθλου δεν βλέπουμε. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές και απόλυτα έγκυρες πληροφορίες μας η απόφαση για έκδοση της κάρτας φιλάθλου καθυστερεί αφού αν και αρχικά κέρδισε τον διαγωνισμό των προσφορών η μία εταιρεία κατέθεσε ένσταση η δεύτερη. Ο λόγος; Η ισχυριζόμενη ανικανότητα ενός εμπειρογνώμονα της πρώτης εταιρείας.

Ας πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή αναλύοντας πως για ακόμα μια ποδοσφαιρική σεζόν η κάρτα φιλάθλου παραμένει ανέκδοτη(ο). Όλα ξεκίνησαν όταν η αναθέτουσα αρχή κάλεσε ενδιαφερόμενες εταιρείες να καταθέσουν μια προκαταρτική πρόταση για το πώς θα προσεγγίσουν το έργο της έκδοσης της κάρτας. Σε αυτό το στάδιο υπήρχε όρος που ανάγκαζε την αναθέτουσα αρχή να επιλέξει τουλάχιστον πέντε (5) εταιρείες που θα θεωρούσε ικανές να προχωρήσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Λόγω ανεπάρκειας των εταιριών ο όρος αυτός στην συνέχεια άλλαξε και μειώθηκε σε τρείς (3) τουλάχιστον εταιρείες που έπρεπε να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Εν τέλει η αναθέτουσα αρχή έκρινε τέσσερις (4) εταιρείες ικανές και τις κάλεσε να καταθέσουν προσφορές τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο με μόνο τις δύο όμως τελικά να καταθέτουν προσφορά. Οι εταιρείες που εν τέλει κατέθεσαν προσφορά είναι η Hellenic Technical Enterprises και η Logicom.

Οι δύο αυτές προσφορές των πιο πάνω εταιρειών εξετάστηκαν τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο με την βαρύτητα τους να είναι 40% και 60% αντίστοιχα. Μετά την αξιολόγηση πρόκυψε ότι ενώ σε τεχνικό επίπεδο η διαφορά μεταξύ των δύο εταιριών ήταν αμελητέα, δεν συνέβαινε το ίδιο και σε οικονομικό επίπεδο αφού οι δύο εταιρείες είχαν διαφορά της τάξεως του 33%. Συγκεκριμένα η πρόταση της Hellenic Technical ανερχόταν στα 9εκ ευρώ ενώ αυτή της Logicom στα 12εκ γεγονός που προκαλεί απορίες αφού η διαφορά είναι μεγάλη και η δεύτερη προσφορά κρίθηκε ως ασυνήθιστα ψηλή.

Τελικά η προσφορά κατοχυρώθηκε στην εταιρεία με την χαμηλότερη προσφορά και κάπου εδώ ξεκινούν οι επιπλοκές. Με την κατοχύρωση της προσφοράς στην Hellenic Technical η Logicom προσέφυγε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών υποστηρίζοντας ότι κακός κατοχυρώθηκε η προσφορά στην πρώτη. Συγκεκριμένα ισχυρίστηκε ότι στην ομάδα της Hellenic Technical υπήρχε ένας εμπειρογνώμονας ο οποίος δεν είχε τα απαραίτητα προσόντα αφού ήταν απόφοιτος ΑΤΙ και έπρεπε να καταθέσει το πτυχίο του στο ΚΥΣΑΤΣ ούτως ώστε αυτό να αναγνωριστεί. Επίσης η Logicom ισχυρίστηκε ότι η ελεγκτική εταιρεία της Hellenic Technical ήταν και σύμβουλοι της αναθέτουσας αρχής γεγονός που ίσως να έδινε πλεονέκτημα στην εταιρεία.

Εδώ αξίζει να τονισθεί ότι η ένσταση της Logicom έγινε στηριζόμενη στην πρώτη φάση του διαγωνισμού πριν καν προκριθούν οι τέσσερις εταιρείες που καλέστηκαν να καταθέσουν προσφορά και ενώ στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού η Hellenic Technical κατέθεσε στην ομάδα της 3 εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έδωσε την αφορμή για την ένσταση. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι όντως ο ισχυρισμός της Logicom για την ελεγκτική εταιρεία ισχύει αλλά είναι επίσης γεγονός ότι ο όμιλος που ανήκει η Logicom έχει ως ελεγκτική εταιρεία την ίδια εταιρεία που έχει και η Hellenic Technical.

Εν κατακλείδι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποδέχτηκε την ένσταση της Logicom και πλέον εναπόκειται στον ΚΟΑ η απόφαση για την ανάθεση του έργου. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο ΚΟΑ καλείται να πάρει μια σημαντική απόφαση αφού οφείλει ή να κάνει δεχτή την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών ή να επιμείνει στην αρχική του απόφαση για κατοχύρωση της προσφοράς στην Hellenic Technical ενώ η τελευταία του επιλογή είναι να ακυρώσει τον διαγωνισμό και ακολούθως να προκηρύξει νέο. Παρόλα αυτά η θέση των ανθρώπων του ΚΟΑ είναι δύσκολη καθώς η διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών είναι στα 3εκ ευρώ, ποσό που αν εν τέλει κατοχυρωθεί η πρόταση στην Logicom θα επιβαρύνει το κράτος.

Σημείωση: 1) Πτυχίο αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ οφείλει να κατέχει κάποιος όταν θα δουλέψει στην δημόσια υπηρεσία.

2) Σύμφωνα με τον νόμο μετά και την έκδοση της κάρτας φιλάθλου οι ομάδες θα είναι ακόμα υπόχρεες να δίνουν  αυτές τα εισιτήρια και το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε από τις ομάδες να δώσουν πληροφορίες περί των διαδικασιών έκδοσης των εισιτηρίων προκαλεί από μόνο του απορίες.

3) Αξίζει να τονισθεί ότι η Hellenic Technical που αρχικά κέρδισε την προσφορά έχει εγκαταστήσει τα σύγχρονα συστήματα εισόδου που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κάρτα φιλάθλου στο ΓΣΠ στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» καθώς και στο ΑΕΚ Αρένα. Το γεγονός αυτό αναμφίβολα έπαιξε ρόλο στην απόφαση της αναθέτουσας αρχής αφού η εμπειρία της εταιρείας είναι μεγάλη.

Α Κατηγορία: Τελευταία Ενημέρωση

X