ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
24 news

Διπλοπλήρωνε τιμολόγια το Υπουργείο Υγείας

«Καταπέλτης» η έκθεση του Οδυσσέα

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το υπουργείο Υγείας. Ένα μεγάλο μέρος της έκθεσης περιλαμβάνει διαπιστώσεις αλλά και συγκεκριμένα περιστατικά που αφορούν τα επίπεδα παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας εντός και εκτός Κύπρου σε συνδυασμό με το οικονομικό κόστος. Μια πρώτη γεύση για την εικόνα που επικρατεί στο υπουργείο Υγείας δίνεται στο κομμάτι των υποχρεώσεων μέχρι το Δεκέμβρη του 2016.

Σύμφωνα με την κατάσταση εκκρεμών υποχρεώσεων που υποβλήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο στις 8 και 9 Μαρτίου 2017, το σύνολο των υποχρεώσεων του υπουργείου στις 31.12.2016 ανήλθε σε €1.684.485. Παρά τις επανειλημμένες παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με την καταγραφή και αρχειοθέτηση των τιμολογίων που παραλαμβάνονται, έτσι ώστε το Υπουργείο, ανά πάσα στιγμή, να γνωρίζει όλα τα τιμολόγια των οποίων η πληρωμή εκκρεμεί, ώστε να είναι γνωστό και το ύψος των εκκρεμών υποχρεώσεών του, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι μόλις τον Απρίλιο 2017 άρχισε η τήρηση μητρώου. 

Λόγω της πιο πάνω κατάστασης η Ελεγκτική Υπηρεσία προχώρησε σε διερεύνηση των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τις πιο κάτω περιόδους του 2017, με σκοπό τον εντοπισμό των πληρωμών που αφορούσαν τιμολόγια, τόσο του 2016, όσο και προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με τα ευρήματα οι υποχρεώσεις της περιόδου 2008-2016 (απλήρωτα τιμολόγια) ύψους €11.381.914 πληρώθηκαν την περίοδο 1.1-30.9.2017, την στιγμή που στην κατάσταση εκκρεμών υποχρεώσεων 31.12.2016 παρουσιάστηκε συνολικό ποσό υποχρεώσεων, ύψους μόνο €1.684.485.

Έσοδα και έξοδα

Το συνολικό ποσό των εσόδων που αιτήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίθαλψη πολιτών τους στα δημόσια νοσηλευτήρια και παραμένει ανείσπρακτο ανήλθε στις 31.12.2016 σε €6.184.121. Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για ιατρική περίθαλψη κυπρίων πολιτών σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στις 31.12.2016 σε €9.904.522.

Διπλοπληρωμή τιμολογίων

Από τους ελέγχους εντοπίσθηκαν διπλοπληρωμές τιμολογίων. Ένα από αυτά αφορούσε πληρωμή τιμολογίου ύψους €58.299 Νοσοκομείου στην Ελλάδα, , το οποίο πληρώθηκε αρχικά στις 12.12.2016. Το ίδιο τιμολόγιο πληρώθηκε ξανά στις 27.12.2016. Όπως διαπιστώθηκε, η διπλοπληρωμή φαίνεται να εντοπίστηκε και έγινε αποκοπή των €58.299 από επόμενη πληρωμή στις 25.1.2017. Και σε αυτή την περίπτωση το τιμολόγιο που πληρώθηκε στις 27.12.2016, ήταν φωτοαντίγραφο του τιμολογίου και μάλιστα κακής ποιότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύσταση και εξουσιοδότηση πληρωμής, τόσο για την πληρωμή στις 12.12.2016 όσο και για την πληρωμή στις 27.12.2016, δόθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τομέα επιδοτούμενων ασθενών και τη Γενική Διευθύντρια την ίδια ημέρα, στις 8.12.2016. Το τιμολόγιο δεν έφερε σφραγίδα παραλαβής από το Υπουργείο παρά μόνο από το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης στις 13.11.2015.

Πληρωμές με απλή απόδειξη

Πάντα στην παροχή υπηρεσιών εκτός Κύπρου διαπιστώθηκε πως σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν πληρωμές για ιατρική περίθαλψη ασθενών στην Ελλάδα χωρίς την προσκόμιση τιμολογίου, αλλά μόνο με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής και επιστολή του ιατρού που βεβαιώνει ότι η απόδειξη εκδόθηκε έναντι τιμολογίου και καμία πληρωμή δεν έγινε για την εν λόγω απόδειξη ή/και χωρίς τη βεβαίωση ιατρού. Επίσης σημαντικά είναι τα ευρήματα για τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν εκτός Κύπρου.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση συγκεκριμένος ιατρός προσέφερε τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς, με την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, διαμονής και διατροφής του σε πολυτελές ξενοδοχείο. Από τον έλεγχο στους διοικητικούς φακέλους του ΓΝΛ, διαπιστώθηκε ότι ιατρός ιδιωτικής κλινικής στην Αθήνα μετακαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Από περαιτέρω έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι, στον εν λόγω ιατρό καταβλήθηκε για την περίοδο 4/2012-9/2017 συνολικό ποσό ύψους €432.966, χωρίς να έχει συναφθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

Πηγή: kathimerini.com.cy

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση

X