ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
24 news

Νέοι διορισμοί στην Δημοτική Εκπαίδευση - Τα ονόματα (Πίνακας)

Πληροφορίες και επισημάνσεις για τους διορισμένους

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική Εκπαίδευση), λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(β) Οι διοριζόμενοι καλούνται όπως, σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην αποδεκτούν τον διορισμό που τους προσφέρεται, ενημερώσουν άμεσα την Επιτροπή (αρ. φαξ: 22602789, ή στο e-mail: info@eey.gov.cy).

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy

Σύμβαση (Πίνακας Διορισίμων)

21501 Άντρια Χριστοδούλου Πάφο (29)

16957 Ελισάβετ Βάσου Λάρνακα (29) (αναστολή ενός έτους)

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

X