ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Εξαγορά Cobalt: Από τη Δευτέρα οι αποφάσεις της DIVERSA

Το προφίλ του επενδυτή

Την Δευτέρα θα πρέπει να αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την DIVERSA ΑΕΒΕ, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής» σε σχέση με την εξαγορά της Cobalt New Age Airlines Group Limited, εταιρεία η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Cobaltair LTD. Η εταιρεία βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο στάδιο της διερεύνησης για το κατά πόσο θα προχωρήσει σε εξαγορά της Cobalt καθώς επίσης και της μεταβίβασης δανείου που έχει συνάψει η Cobalt New Age Airlines Group Limited.

Διαβάστε επίσης Πότε θα εγκατασταθούν οι πρώτες κάμερες στους δρόμους

Επισημαίνεται ότι η DIVERSA δραστηριοποιείται κυρίως στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και την εισαγωγή και εξαγωγή ωρολογίων και κοσμημάτων ωστόσο μετά την τροποποίηση του σκοπού της, βρίσκεται πλέον σε ευρύτερο πλάνο αναδιοργάνωσης της. Συγκεκριμένα, στις 19 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της γενικής της συνέλευσης των μετόχων της DIVERSA ΑΕΒΕ στην Αθήνα αποφασίστηκε η τροποποίηση του σκοπού της, κατά τρόπο ώστε να πλέον η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, όλων των δραστηριοτήτων. Μετά την τροποποίηση του σκοπού της η εταιρεία έχει το δικαίωμα επίσης να προχωρήσει σε οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Αύξηση 354,56% στον κύκλο εργασιών της

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας από την 1η Ιουλίου 2017 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, ανήλθε κστα € 155.949,75 έναντι των € 34.307,62 της προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 354,56%. Η αύξηση αποδίδεται στην πολύ ικανοποιητική αύξηση των πωλήσεων, οι οποίες ανέτρεψαν την αρνητική πορεία των αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Το προφίλ της DIVERSA AEBE

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 στον Παλαμά Καρδίτσας και εδρεύει στον Νομό Αττικής. Η διάρκειά της ορίστηκε σε σαράντα χρόνια από την ημερομηνία καταχώρησης στο βιβλίο «Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών» της Διεύθυνσης Εμπορίου, της απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ο χρόνος διάρκειας της μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, και τελούν υπό καθεστώς προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης με βάση την από 1 Οκτωβρίου 2014 του Χρηματιστηρίου Αθηνών λόγω μη αποστολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εγκαίρως. Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό και οι λειτουργίες της υποστηρίζονται από το προσωπικό της συνδεδεμένης εταιρείας ACCIS Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, βάσει μεταξύ τους σύμβασης.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας

Πέραν της εισαγωγής, εξαγωγής καθώς και της χονδρικής και λιανικής πώλησης ωρολογίων, κοσμημάτων, ιατρικών ειδών, φωτογραφικών ειδών και μηχανημάτων, η DIVERSA AEBE δραστηριοποιείται στην κατασκευή και την εισαγωγή πρώτων υλών, με σκοπό την κατασκευή των παραπάνω ειδών και αντικειμένων. Αντιπροσωπεύει επίσης και συνεργάζεται με οίκους παραγωγής των πιο πάνω ειδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μετά την τροποποίηση του σκοπού της στις δραστηριότητες της εταιρείας εντάσσεται η δημιουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση καταστημάτων με τη μορφή «κατάστημα σε κατάστημα» (shop in shop), καθώς επίσης και η παραχώρηση δικαιόχρησης εμπορικών σημάτων και τεχνογνωσίας (franchising) σε συνδεδεμένες και μη επιχειρήσεις.

Σκοπός της εταιρείας είναι και η ανάληψη και η εκτέλεση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, και τέλος η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, όλων των δραστηριοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Πηγή: Η Καθημερινή / Της Μαρίας Ηρακλέους 

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

X