ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Αυτοί είναι οι διορισμοί στην Μέση Τεχνική Εκπαίδευση (Πίνακας)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμούς με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 8 Οκτωβρίου 2018.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(β) Οι διοριζόμενοι καλούνται όπως, σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην αποδεκτούν τον διορισμό που τους προσφέρεται, ενημερώσουν άμεσα την Επιτροπή (αρ. φαξ: 22602789 ή στο e-mail: info@eey.gov.cy).

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy

Μηχανολογίας (Μηχανική Παραγωγής)

Αρ.Φακ. 19814

Ονοματεπώνυμο: Πολύδωρος Μαρκίδης

Εις: Λεμεσό (24)

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ονοματεπώνυμο: Χρυστάλα Πατσαλή

Εις: Αμμόχωστο Β΄(17)+Αμμόχωστο Α΄(7)

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

X